- Akce budoucí -

DVD Tábor 2010 World of Warcraft
 
Fotografie

   Ahoj. Po dlouhém a urputném boji s počtem fotek čítajícím něco kolem šesti tisíc.., je hotové táborové DVD. Také se podařilo dát dohromady táborové video a sestříhat z něj celovečerní film. Minimální cena jednoho DVD je 50Kč. Můžete však přispět i více. Koupí těchto DVD nejen shlédnete táborové dění, ale také přispějete na provoz a plánované akce Mateřské školy Dvorní 763 v Ostravě-Porubě, která se snaží o integraci zrakově postižených dětí mezi zdravé spolužáky. Tato finanční podpora umožní škole pořádat celou řadu akcí, které by nebyla škola schopna z finančních důvodů realizovat. DVD budou k dispozici na oddílových schůzkách a výpravách.

...


 
DVD Tábor 2010 World of Warcraft - -