- Akce budoucí -

Projekt: Žít a hrát si jeden pro druhého - Ostrava
 
Fotografie

Projekt: Žít a hrát si jeden pro druhého
indian    Přestože se o integraci zdravotně postižených občanů hovoří, je stále velmi málo aktivit a příležitostí, do kterých by se tito lidé mohli zapojit. Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Dvorní 763, příspěvková organizace se právě o toto snaží. Věnuje se převážně integraci zrakově postiženým dětí a svou prací rozvíjí jejich duševní a fyzické hodnoty, podporuje vzdělávání. V současné době získává tato škola finanční podporu na část činností z darů rodičů dětí. Tento stav je však neúnosný a nepokrývá všechny plánované akce. Z tohoto důvodu jsou nuceni tyto akce nerealizovat. Hlavním úkolem této školky je dát vyniknout těm vědomostem, dovednostem a osobnostním rysům postiženého žáka, které nejsou negativně ovlivněny zdravotním postižením. Pokud se jim podaří zařadit co nejvíce postižených dětí do běžného školního kolektivu, posílí to nejen jejich sebevědomí, ctižádost a sociálně adaptační schopnosti, ale také napomůže vytváření nezkresleného obrazu, který o nich budou jejich spolužáci mít. Tento obraz se v dospělosti zhodnotí i v přístupu veřejnosti ke spoluobčanům se zdravotním handicapem. Díky našemu projektu handicapované děti neztratí kontakt s okolním světem s jejich zdravými vrstevníky a s kulturním i společenským děním. V rámci tohoto projektu se předpokládá realizace 7 celoročních volnočasových aktivit založených především na tradicích, které jsou součástí života zdravých a handicapovaných dětí v mateřské škole a jsou charakteristické pro pozitivní integraci zdravotně postižených. V současnosti byla podána žádost o dotaci na Krajském úřadě. Na realizaci tohoto projektu se bude také podílet oddíl Vlků, který již pomáhal s přípravou výše uvedené žádosti o dotaci.

totok 12.12.2006


Vánoční nadílka aneb hrajeme si společně
indian    V souvislosti s realizací projektu Žít a hrát si jeden pro druhého, o kterém jsme vás již informovali, předali zástupci oddílu Vlků dárky pro zrakově postižené, ale i zdravé děti. - bez rozdílu. Paní ředitelce Zdeňce Šimelové jsme předali tašku naplněnou plyšovými zvířátky. Byli jsme přivítáni velice vlídně a mile. Paní ředitelka byla z našeho daru velice překvapená a dojatá. Podle jejího vyjádření budou darované hračky děti využívat v rámci školky. Jistě se o ně všichni spravedlivě podělí. Odměnou za tento dáreček pod stromeček, jsme obdrželi od dětí vlastnoručně zhotovené přáníčko a nádherný dáreček. Na závěr chci všem dětem z Mateřské školky za všechny členy Vlků poděkovat. Doufáme, že budeme s touto školkou i v příštím roce úzce spolupracovat a podílet se na volnočasových aktivitách zrakově postižených dětí.
totok 13.12.2006


Poděkování Vlkům
indian    V souvislosti s realizací dětského karnevalu v obci Baška bych ráda poděkovala oddílu Vlků za pozvání našeho pěveckého souboru z Mateřské školy, Ostrava-Poruba, Dvorní 763, příspěvková organizace. Velice si také vážíme Vaší finanční podpory, bez které by jsme se nemohli pohádkové akce zúčastnit. Zvláštní poděkování patří především dvěma studentkám (slečnám Hance Běčákové a Hance Rašovské), které velice profesionálně tento karneval zorganizovaly a zároveň moderovaly. Věřím, že ve spolupráci s oddílem Vlků budeme i nadále pokračovat a budeme se setkávat na dalších velice vydařených akcích pro děti.

Přeji krásný den všem – Vlkům zvláště.
Mgr. Zdeňka Šimelová
Ředitelka školky

Dovoluji si podotknout, že Vlci předali paní ředitelce celkem 1200 Kč, které byly vybrány výměnou za táborové DVD. Děkuji všem, kteří byli ochotni penízky uvolnit na dobrou věc. Díky.
Zdeňka Šimelová a Totok 19.2.2007


Kolektiv MŠ Dvorní děkuje vedení oddílu TOMPAS VLCI za finanční částku
indian    Kolektiv MŠ Dvorní děkuje vedení oddílu TOMPAS VLCI za finanční částku 1.110,- Kč. Jsme tím velmi potěšeni, protože jsme si vědomi, že dárečky, které jsme vyrobili pro účely vašeho velikonočního jarmarku, neměly takovou hodnotu. Ubezpečujeme Vás, že tyto peníze budou zcela a velmi brzy využity ve prospěch našich dětí!

Těšíme se na další spolupráci a jsme s pozdravem, za kolektiv MŠ Dvorní
Matějovová Božena 3.5.2007

Poděkování Vlkům
indian    Ahoj Vlci, velmi často od našich dětí dozvídáme , že „tatínek nemá čas………….“, „maminka spěchá a nemohla……, že všichni někam spěcháme, pospícháme a dokážeme se zastavit a v tom spěchu se nějak nám všem začíná vytrácet lidskost, upřímnost, cit, láska, porozumění a pomoc druhému, natož neznámému člověku nebo více lidem. O co je radostnější vědět, že tomu tak není, vědět, že jsou mezi námi i lidé, pro které jsou tyto věci samozřejmostí, lidé, kteří dokážou i přes všechny starosti, trable, neustálý shon a chvat, pomoci dětem. Oč je ten fakt pěknější, když je to pro děti s handicapem. Nedávno jsme se o tom přesvědčili, když právě tato správná parta chlapců a děvčat, pomohla na jarmarku prodat výrobky nejmenších dětí naší mateřské školy. Výrobky sice nebyly úplně super, ale byly vyráběny s láskou a zároveň je vyráběly děti, které mají zrakové postižení.
   Milí Vlci, jste s u p e r , všem Vám děkujeme za penízky. Určitě si koupíme něco moc pěkného na hraní do tříd. Všechny Vás zdraví Vaši nejmenší kamarádi a kolektiv učitelek očních tříd MŠ V Zahradách 2148 v Ostravě – Porubě.

Dovolte, abychom Vám touto formou poděkovali za Vaši ochotu – za prodej vánočních přání, které vyrobily naše děti ze třídy Kuřátek za naší pomoci. Přejeme Vám hodně zdraví a úspěchů v osobním i pracovním životě.
S pozdravem paní učitelky Zdeňka, Hanka a jejich Kuřátka. 29.1.2008

Páni vlci, vlčice a vlčata,
indian    MŠ Dvorní 763, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace, by Vám všem chtěla poděkovat, že jste, že pomáháte, že máte srdíčka na dlaních, a to za vše co jste doposud pro naše zdravé a zrakově postižené děti udělali.
   Děkujeme touto cestou vlčici Báře, která uskuteční na našem zařízení krásný projekt "Zaostřeno barvami" s dotací T-Mobilu Czech republic a.s. ve výši 7 000,-Kč, a taky vlkům, kteří zpracovali naše krásné nové webové stránky. V neposlední řadě děkujeme vlčici Natálce za PC, který nám věnovala.... stačí snad jen dodat, jste jedineční a my jsme Vám všem moc za vše, co pro naše nejmenší děláte, vděční.
Ještě jednou děkují děti a kolektiv MŠ.

12.9.2010 Zdeňka Šimelová

Poděkování turistickému oddílu
indian    Chtěli bychom touto cestou vyjádřit své poděkování turistickému oddílu VLCI, zejména panu Zemánkovi za velkorysý dar pro naši mateřskou školu. Věřte, že není nic snazšího, než vybírat, naložit do vozíku a posléze si odvézt hračky, které jsou dány našim dětem od srdce. Máme dobrý pocit z toho, že to „nové září" bude o to krásnější a pro všechny naše zdravé i handicapované děti pestřejší. Hřeje nás při tom vědomí, že i přes to, že je dnešní doba velmi hektická, stíhaná ještě dozvuky finanční krize, kdy každý šetří, najde se subjekt, který má velké sociální cítění. Nejsou to prázdná slova! Víme, že se už dlouhodobě podílíte na mnoha významných akcích s dětmi, projektech, a již nejednou jste nám podali pomocnou ruku. Naše děti chválabohu nežijí v těžkých životních podmínkách a pro naše zařízení Vaše podpora a pomoc má obrovský význam. Je to dar velmi šlechetný, který svědčí o tom, že Vašem turistickém oddílu jsou lidé s vysokou morálkou, velkou dávkou empatie a širokým srdcem.

Ještě jednou upřímné děkuji za celý kolektiv, za děti i za rodiče.

Přejeme panu Zemánkovi a všem Vlkům, vlčicím a malým vlčatům mnoho úspěchů.

8.9.2011 Za kolektiv MŠ Zdeňka Šimelová- ředitelka


 
Projekt: Žít a hrát si jeden pro druhého - Ostrava -