- Hry -

    Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.
Albert Einstein
 
Název hry
Vysvětlení, Pomůcky, Poznámky
seřadit dle:
 
ANO-NE-JO
Druh
ostatní hry
Místo
všude
Délka
>15 min
Hráči
jednotlivci
Vysvětlení:
Je to zvláštní hra, kterou nejlépe uplatníte na celodenním výletě. Začít s ní můžete ve chvíli, kdy se chystáte k odjezdu a nastupujete do vlaku nebo auta. Všem hráčům rozdáte po deseti lístečcích a vysvětlíte pravidla. Každý hráč může za jízdy i později během výletu kdykoli položit komukoli jakoukoli otázku. Když tázaný odpoví ano, jo a ne, musí za svou nepozornost zaplatit jedním lístečkem. Slova ano, jo, ne jsou zakázaná! Večer při návratu z výletu spočítáte, komu kolik lístečků ubylo nebo přibylo. Kdo jich bude mít nejvíc, zvítězí. V prvních minutách po vyhlášení chytaček si budou všichni dávat na jazyk pozor, ale po chvíli se pozornost otupí, zejména při zajímavém programu.
 
BLÁZINEC
Druh
ostatní hry
Místo
všude
Délka
do 1 hod
Hráči
libovolný
Vysvětlení:
Hráči sedí v kruhu. Vybere se jedna oběť a pošle se z doslechu. Ostatní si domluví systém, jakým budou odpovídat (posunuté o 1 nebo více hráčů, končí-li věta na souhlásku - ano, když na samohlásku - ne, atd..). Vybraný hráč se potom pozve doprostřed kruhu. Vysvětlíme mu, že se ocitl uprostřed lidí, kteří z neznámého důvodu odpovídají zcela zmateně. Na něm pak je určit, zdali se zbláznili a on je s nimi v blázinci, nebo zda je v jejich odpovědích nějaký systém a tento systém odhalit. Středový hráč se může ptát na cokoliv. Pokud neuhádne systém do 30 minut, můžeme mu nějak napovědět. Hru je vhodné provozovat s hráči, kteří ji neznají.
 
BRAMBORY
Druh
s míčem
Místo
louka, hřiště
Délka
15 min
Hráči
dvě skupiny
Vysvětlení:
Hráči se postaví do kroužku, doprostřed kroužku dáme jednoho člověka. Všem, co jsou v kruhu se říká "brambory". Brambory uprostřed kruhu sedí ve dřepu. Hráči na obvodu si přehazují míč, kdo obdrží třetí přihrávku, musí tím míčem trefit nějakou bramboru. Pokud se do žádné brambory netrefí, jde do kruhu za nimi. Pokud se stane, že některá brambora míč chytí, tak jde hráč, který házel do kruhu a navíc jdou všechny brambory z kruhu ven. Pokud se hráč trefí a nikdo z brambor míč nechytí, je všechno v pořádku a nic se neděje. Pokračuje se v nahrávání po obvodu kruhu. Další pravidla: ( - Pokud někdo hodí při přihrávkách míč špatně, jde za bramborami. - Pokud někdo nechytí dobrou nahrávku, jde za bramborami. - Dokud je počet lidí na obvodu větší než 5, nesmí se nahrávat člověkovi stojícímu vedle. Nahrává se nejméně přes jednoho. Kdo toto pravidlo poruší, jde za bramborami. - Pokud na obvodu kruhu zůstaly už jenom dva hráči, tak první z nich, kdo udělá chybu je nová brambora, a všechny staré brambory jdou ven z kruhu.)

Pomůcky:
míč
 
BUKUHU
Druh
honička
Místo
kdekoli
Délka
po 5 minutách
Hráči
tři skupinky
Vysvětlení:
Hráči se rozdělí na tři skupiny : BU, KU a HU. Pak se rozprchnou a každý se ozývá svým signálem (bu-bu, ku-ku, hu-hu). Zároveň se honí podle cyklického schématu : BU honí KU, KU honí HU, HU honí BU. Chycený hráč se stává členem té skupiny, kterou byl chycen (HU se stává KU, KU se stane BU, BU se může stát HU). V okamžiku, kdy se stane hráč členem jiné skupiny, mění své zvuky za zvuky členů této skupiny a je honěn jejími nepřáteli. Hra se časově omezuje. Po vypršení limitu se hráči ve skupinách spočítají. Vítězí ta skupina, která má nejvíce členů, popřípadě všichni, pokud zbude pouze jedna skupina.

Poznámky:
určit časový limit
 
Banky
Druh
ojedinělá
Místo
tábor
Délka
pořád
Hráči
všichni
Vysvětlení:
Ze soutěži získané peníze si hráči mohou buď ponechat u sebe nebo uložit do některých bankovních kont, jejichž čísla a hesla zjistí v nějaké hře. Každé konto má specifikován úrok (buď absolutní Částka za den nebo procenta za den) a maximální výběr za den (takže nelze vydělávat těžké peníze, protože se nikdy nestihnou vybrat). Dále je možno nechat hráče vydělávat (spíš prodělávat) peníze v klasické ruletě.
 
Barevné interview
Druh
seznamovací
Místo
místnost
Délka
do 45 min
Hráči
dohromady
Vysvětlení:
Je vhodná jako seznamovací. Každý hráč obdrží od vedoucího hry lístek, na němž je napsána barva oči (modré, šedé, hnědé, černé). Hráči mají za úkol v co nejkratší době se seznámit se všemi ostatními, kteří mají stejnou barvu oči, napsat na přidělený lístek jejich jména a záliby (např. sbírání známek, sport, hry, výroba modelů, příroda, turistika, ...), počet sourozenců. bydliště apod. Z těchto poznámek pak vždy celá skupina (se stejnou barvou oči) sestavuje seznamovací interview, ve kterém představuje svoje členy ostatním. Vitězí družstvo, jehož vystoupení bylo nejobsažnější a zároveň nejvtipnější.

Pomůcky:
lístky
 
Boccio
Druh
ojedinělá
Místo
louka
Délka
60 min
Hráči
dvě skupiny
Vysvětlení:
Vylosuje se družstvo které hází první hod základní koulí (malá) Hráči obou družstev se navzájem střídají v hodech svých 4 nebo 3 koulí. Soupeřovu kouli je možné vlastním hodem odrazit. Každá koule, která je blíž základní kouli, než některá ze soupeřových, se počítá za 1 bod Ten hráč, který v dané hře zvítězil, má právo v další hře hodit základní kouli. Hraje se na předem dohodnutý počet bodů. Koule se hází spodním obloukem.

Pomůcky:
2x4 nebo 2x8 dřevěných koulí (polovina barevně odlišena od druhé), 1 menši koule výrazně barevně odlišná od ostatních
 
CO BUDEŠ DĚLAT
Druh
ostatní hry
Místo
všude
Délka
do vyčerpání všech
Hráči
jakýkoliv
Vysvětlení:
Hráči sedí v kruhu. Hru vede jeden z nich, který má dostatečnou zásobu podstatných jmen. Vedoucí řekne otázku " Co budeš dělat, až budeš...?" a rychle ukáže na některého z hráčů. Hráč musí do 10 vteřin odpovědět s tím, že jeho odpověď musí obsahovat sloveso, které má stejné začáteční písmeno s názvem tvora, předmětu nebo osoby v otázce. Tehdy např. slepice - snášet, užovka - uhánět, hříbě - hrabat. Kdo se zmýlí, neodpoví do deseti vteřin, nebo udělá jinou chybu, dostává bod. Po dosažení jistého počtu bodů vypadává ze hry.
 
DESETIBOJ
Druh
závody v nedeštivém počasí
Místo
v terénu
Délka
až 1,5 hod
Hráči
jednotlivci
Vysvětlení:
medvěd - Bojovník na sebe navleče gumáky, hrubé a těžké oblečení a velké rukavice. Pak přijde ke stromu na který musí vyskočit a udržet se na něm co nejdéle. lžička - Bojovník musí na svém nose udržet co nejdéle hliníkovou lžičku. házení sekyrkou a noži - Otestování přesnosti bojovníků při vrhu sekerami a noži na cíl. hod papíru po větru - Úkolem je hodit list papíru tak, aby v bezvětří dolétl co nejdále. potápěčské kurzy - Bojovníci zkoušeli na jak dlouho dokáží zadržet dech při ponoření hlavy do lavoru. skok za roh - Skok do dálky okolo rohu budovy. výkop obounož - Na ringo klasicky nad velkou vrstvou matraček. závody v kárách a lovení mincí z vody a mouky po dvojicích - jeden řídí přes překážkovou dráhu a druhý si foukne do mouky s mokrou drškou. kolíček - dítě má za úkol dvacetkrát se zatočit sloním způsobem nad kolíčkem a oběhnout špalíček (cca 20 m) a vrátit se za cílovou čáru. Klacek na dlani – udržet rovnováhu Prolézání žebříku – žebřík pověšen mezi stromy Houpačka – deska poleno Desetník s vodou Házení s gumákem s vodou do dálky

Pomůcky:
gumáky, hrubé a těžké oblečení, velké rukavice,bahno,lžička,sekyrky, nože,papír, lavor s vodou, matrace, mince, mouka, kolíček, špalíček
 
ELEKTRÁRNA
Druh
ostatní hry – pro pobavení, vhodné pro deštivé počasí
Místo
místnost
Délka
10 – 15 minut
Hráči
všichni a jeden
Vysvětlení:
Jeden hráč jde stranou tak, aby neslyšel, o čem se ostatní baví. Ti si mezi sebou zatím určí elektrárnu, zvonek a žárovku. Pak se všichni postaví do kruhu a chytnou za ruce. Hádač si stoupne doprostřed a jeho cílem je určit, kdo je elektrárna. Elektrárna má jako jediná možnost měnit směr el. proudu - stisk ruky. Každý, ke komu stisk dorazí, tento povel předá dál. Zvonek navíc zazvoní a žárovka blikne.
 
EVOLUCE
Druh
ostatní hry – pro pobavení, vhodné pro deštivé počasí
Místo
místnost
Délka
5 min
Hráči
jednotlivci
Vysvětlení:
Zkrácená Darwinova teorie: Na počátku bylo kuře. Z kuřete se vyvinul pes, potom osel, kůň, opice a nakonec člověk. Z tohoto (poněkud ujetého) předpokladu vychází následující hra. Na počátku hry jsou všichni na nejnižším vývojovém stupni a mají se dostat na co nejvyšší. Každý chodí po místnosti a vydává charakteristický zvuk (kuřata pípají, psi štěkají, oslové hýkají, koně řehtají, atd.) Když se potkají dva hráči na stejné vývojové úrovni, střihnou si (kámen -- nůžky -- papír). Ten, který vyhraje se posune o úroveň výš, ten, který prohrál se propadne až na nejnižší úroveň. Z koho se stane člověk, vyhrál, mlčí a jde si sednout. Hra končí, když je jedna třetina hráčů lidmi.

Hodnocení:
z koho se stane člověk, vyhrál, mlčí a jde si sednout. Hra končí, když je jedna třetina hráčů lidmi
 
HAMOUN
Druh
ostatní hry – pro pobavení, vhodné pro deštivé počasí
Místo
místnost
Délka
15 min
Hráči
jednotlivci
Vysvětlení:
Hráči sedí nebo stojí v kruhu u stolu, uprostřed je čokoláda a věci (viz pomůcky), každý postupně hází kostkou. Když někdo hodí šestku, snaží se co nejrychleji obléct si všechny věci a ulovit kousek čokolády, ostatní se mu to samozřejmě snaží překazit, takže co nejrychleji dále hází kostkou. Pokud se zrovna někdo obléká a někdo další hodí šestku, musí toho ten první hned nechat.

Pomůcky:
hrací kostka, šála, čepice, lyžařské brýle, pořádné palčáky a nějaká mlska (lentilky, čokoláda atd.)

Hodnocení:
z koho se stane člověk, vyhrál, mlčí a jde si sednout. Hra končí, když je jedna třetina hráčů lidmi
 
HLEDÁNÍ POSLEPU
Druh
ostatní hry – pro pobavení, vhodné pro deštivé počasí
Místo
místnost
Délka
5 až 10 min
Hráči
jednotlivci
Vysvětlení:
Hráči sedí v kruhu. Uvnitř jsou rozloženy různé předměty. Jednomu hráči zavážeme oči, několikrát otočíme a on se potom vydává předměty hledat.

Pomůcky:
rozmanité předměty, šátek na oči
 
HLEDÁNÍ SE VE SKUPINKÁCH
Druh
hledací
Místo
les
Délka
4 x 15 min
Hráči
4 oddíly
Vysvětlení:
Z každého oddílu se vezme jeden hráč a přidělí se k dalším třem ze zbývajících oddílů. Vznikne tak několik skupinek po čtyřech, kdy každý je z jiného oddílu. Navzájem si řeknou jména tak, aby si každý byl jistý jménem ostatních ve skupince. Pak se všichni vrátí ke svým oddílům a každý oddíl jde do jiného rohu hracího pole. Všichni se snaží různě zamaskovat a to nejlépe tak, že si mezi sebou v oddíle vymění oblečení. Když se začne, každý se vydá hledat hráče, kteří s ním byli ve vytvořené skupince. Když někoho z nich uvidí zavolá jeho jméno a tím ho vyřadí. Samozřejmě se snaží, aby sám nebyl spatřen nikým z nich. Kdo ze čtyřčlenné skupinky zůstane jako poslední, (ostatní už jsou vyřazeni) jde k k vedoucímu a nahlásí se mu, ten mu napíše bod. Když už se všechny skupinky vrátí, hra se může hrát znova. Který oddíl má nejvíc lidí kteří vyhráli (zůstali tedy jako poslední ve své skupince) vyhrává.

Pomůcky:
oblečení, každý ho má na sobě

Hodnocení:
zvítězí ten oddíl, který má nejvíc lidí ,kteří vyhráli- zůstali tedy jako poslední ve své skupince

Poznámky:
hrát až později, používat přezdívky
 
HONIČKA PO CESTIČKÁCH (SNÍH)
Druh
ostatní hry
Místo
louka, hřiště
Délka
>10 min
Hráči
jednotlivci
Vysvětlení:
Na louce, kde je neporušený sníh, se vyšlape několik cestiček, které se různě kříží. Některé mohou být i slepé. Hráči se během hry mohou pohybovat pouze po cestičkách. Jeden hráč má babu a snaží se někoho dotknout. Po dotyku mají babu oba, a hra pokračuje takto lavinovitě dále, dokud nezbývá poslední hráč - vítěz. Po cestičkách se smí chodit pouze korektně - nesmí se přeskakovat z jedné do druhé (mimo křižovatky). "Baba" se ale smí dávat lidem, kteří jsou na jiné cestičce. Pozn.: Pro rozlišení si ten, kdo má babu sundá čepici apod.
 
HUTUTUTU
Druh
úpolová
Místo
louka, hřiště, tělocvična
Délka
60 min
Hráči
6 - 30
Vysvětlení:
Hrací obdélník je rozdělen na dvě poloviny, lidé také. Družstva se střídají, v každém tahu vyšlou člověka do cizího pole. Ten se nadechne a vběhne na soupeřovo území. Po celou dobu musí tutat "Hututututu..." Pokud se v pořádku vrátí, přetáhne do svého družstva všechny ty, kterých se dotkl. Pokud ho chytí a nechají dotutat, je přetáhnut k soupeřům. Přetáhnutím se mění nejen pozice, ale i přesvědčení hráčů. Pokud je hráč sice chycen, ale podaří se mu libovolnou částí těla dotknout svého území, bere se to jako úspěšný návrat. Takto se mohou hráči přetahovat donekonečna, málokdy se podaří jedno družstvo úplně zničit.
 
HŘEBÍKY
Druh
hledací
Místo
kdekoli
Délka
20 - 30 min
Hráči
jednotlivci, 4 skupiny
Vysvětlení:
Na návrší v lese nad hřištěm jsou hromádky tří různých věcí: drátky, hřebíky a papírové koule. Každý hráč přijde, vybere si jednu z těchto věcí a ukryje ji (nejlépe pod oblečení) tak, aby bylo co nejtěžší věc najít. Jde zpátky k táboru, ale cestou musí projít stráží, která stojí těsně před táborem (nelze ji obejít!) Stráž se snaží objevit schovaný předmět. Může hráči dát různé úkoly (poskoč, dřepni si, otoč se,apod.) a může dát tři otázky,kde má asi danou věc schovanou. Pokud uhodne, hráč odevzdá předmět a jde si schovat další. Pokud projde jde ho odevzdat k vedoucímu nebo instruktorovi v táboře. Je časový limit dokdy mohou hráči předměty nosit.

Pomůcky:
drátky, hřebíky a papírové koule

Hodnocení:
za různý předmět je různý počet bodů.Drátek:1 bod, hřebík:2 body,papír.koule:3 body.Počítají se body za oddíl a můžou se vyhlásit i jednotlivci. Zvítězí buď jednotlivec s nevětším počtem bodů, nebo oddíl s největším počtem bodů nejúspěšnější sběrači jednotlivci.
 
Jednička volá pětku
Druh
na pochodu
Místo
kdekoli
Délka
jak se chce
Hráči
jednotlivci
Vysvětlení:
Děti mají rozdaná čísla. Jednička vyběhne dopředu a zavolá: Jednička volá ...(nějaké číslo). To musí vyběhnout dopředu a zavolá zase někoho jiného.

Pomůcky:
papírové kartičky

Poznámky:
Obměna: děti mají rozdaná jména zvířat. Kdo běží dopředu vydává hlas svého zvířete.
 
KLAMERKY
Druh
hledací hra, ostatní hry – pro pobavení, vhodné pro deštivé počasí
Místo
místnost
Délka
15 min
Hráči
jednotlivci
Vysvětlení:
Jeden člověk jde za dveře a schová na sobě 5 klamerek, pak se postaví na stůl, nebo někam, aby ho všichni dobře viděli a každý postupně buď hádá, kde má kolíček schovaný, nebo dává úkoly, aby zjistil, kde kolíček je (2 dřepy, skoky atd.). Vyhrává ten, kdo najde nejvíce kolíčků.

Pomůcky:
klamerky

Hodnocení:
vyhrává ten hráč, který nalezna nejvíce kolíčků
 
KNIHOVNA
Druh
obratnostní
Místo
les
Délka
1 hod
Hráči
4 oddíly
Vysvětlení:
Nad hřištěm v lese je pole vymezené lany. Toto pole má různé části. V první je nějaká zábrana, kterou musí hráči projít (např. síť z lan apod.) v druhé části lístky s různými slovy. A ve třetí části rozhozené mince. Hráči musí vběhnout do pole a zapamatovat si různá slova, která jsou na papírcích v druhé části. Tolik kolik si pamatují slov musí si vzít mincí. Ale mince hlídá chytač. Je sice slepý, ale když se někoho dotkne musí pustit všechny mince a jít do tábora, tam se nejspíš dotknout jídelny nebo tak a teprve potom může znovu hrát. Pokud se ale hráči podaří posbírat potřebný počet mincí a vyjít z pole z lan ( východ je za zády slepého chytače) jde do tábora, kde slova, který si zapamatoval nadiktuje vedoucímu, za každé slovo navíc odevzdá jednu minci. Vedoucí má u sebe zprávu, kterou se hráči, aniž ví jaká slova v ní jsou, snaží složit. Jestli některé ze slov, které hráč dones patří do zprávy, vedoucí jej škrtne. Pokud slovo ve zprávě není-smůla. Hráč pak jde znova do pole pro další slova. V poli totiž nejsou jen slova, která by do zprávy patřila, ale i plno slov navíc na zmatení. Kolem navíc pobíhají dalších chytači, kteří se snaží hráče plácnout. Chytači ale nemůžou do pole z lan. Vyhrává oddíl, který má jako první složena všechna slova ve zprávě. Pokud se to nikomu nepodaří hra se stopne a vyhrává ten, kdo má nejvíc nasbíraných správných slov.

Pomůcky:
lana,síť za lan (nebo zábrana), lístky s různými slovy, mince

Hodnocení:
zvítězí ten oddíl, který má jako první složena všechna slova ve zprávě. Pokud se to nikomu ne a ne podařit hra se stopne a vyhrává, kdo má nejvíc nasbíraných správných slov
 
KOŠÍK OVOCE
Druh
ostatní hry – pro pobavení, vhodné pro deštivé počasí
Místo
místo v místnosti
Délka
5 min
Hráči
družstva
Vysvětlení:
Hráči sedí v kruhu, každý na své židli a jsou rozděleni na citróny, pomeranče, jablka a broskve. Vedoucí stojí uprostřed. Na povel jablka si všechna jablka vymění místo. Vedoucí si také někam sedne. Kdo zbude, přebírá roli vedoucího. Na povel košík ovoce si každý musí s někým vyměnit místo

Pomůcky:
židle v místnosti
 
KRABIČKY
Druh
ostatní hry
Místo
místnost
Délka
podle libosti
Hráči
libovolný
Vysvětlení:
Je to oblíbená hra, kterou mohou hrát i jenom dva hráči. Ke hře potřebujeme jednu či několik naplněných krabiček zápalek, sůl. Na stole je možné označit ve vzdálenosti asi 10 cm od okrajů hranici dopadu. Zvyšuje se tak náročnost hry. Hráč položí krabičku na stůl tak, aby přečnívala o 1 - 2 cm okraj směrem ven. Pak ji cvrnknutím vyhodí do vzduchu, aby se za letu otočila kolem své osy. Jestliže se neotočí, hod neplatí a hráč musí odpalovat znovu. Krabička musí dopadnout alespoň 10 cm od okraje stolu, nanejvýš se smí dotýkat hranou nakreslené hranice dopadu. Krabička může dopadnout jedním ze čtyř způsobů: a) nálepkou nahoru 2 body b) na delší užší plošku 5 bodů c) na kratší užší plošku 10 bodů d) nálepkou dolů žádný bod a ruší se i body dosud získané v této sérii! Hráč odpaluje budó pouze jednou, nebo může odpalovat vícekrát až do chvíle, kdy řekne "dost". Získané body si připočítává k bodům získaným v celé této sérii odpalu. Hraje se až do chvíle, kdy některý z hráčů získá předem stanovený počet bodů.

Pomůcky:
krabička od zápalek
 
KRÁLI, KRÁLI DEJ VOJÁČKA
Druh
úpolová
Místo
louka
Délka
>5 min
Hráči
dvě skupiny
Vysvětlení:
Hrají proti sobě dvě družstva, která proti sobě vytvoří dvě řady. Začne jedno družstvo a řvou na sebe takto: "Králi, králi dej vojáčka" "Jakého?" "Modrého" "A kdo jím má být?" "Pepa" (Pozn. Za kurzívou psané části dosazujeme dle situace), načež daný hráč (Pepa) vyběhne (s rukama za zády) a pokusí se roztrhnout soupeřův řetěz, pokud se mu to podaří, vybere si jednoho z těch dvou, mezi kterými proběhl a ten jde k jeho družstvu. Pokud neprotrhne tak zůstává u soupeře. Opakujeme (a střídáme družstva) tak dlouho, dokud jedno družstvo nevymizí nebo dokud nebrečí nadpoloviční většina dětí.
 
KUŽELKA
Druh
úpolová
Místo
kdekoli
Délka
>5 min
Hráči
všichni a jeden
Vysvětlení:
Vytvoříme těsné kolečko a doprostřed umístíme jednoho hráče jakožto kuželku. Kuželka musí stát stále nohama na jednom místě. Do kuželky všichni žduchají a snaží se ji vyhodit s kolečka. Komu propadne ven, ten se sní vystřídá.
 
Kolik hrášků?
Druh
odhadovaci
Místo
místnost
Délka
do 10 min
Hráči
jednotlivci
Vysvětlení:
Přineste do klubovny úzkou sklenici a nasypte do ni určitý počet hrášků. Ukažte sklenici hráčům a vyzvěte každého, aby napsal svůj odhad - kolik je uvnitř hrášků. Hráč s nejpřesnějším odhadem získá jeden bod. Opakujte odhad ještě několikrát a pokaždé dejte do sklenice jiný počet hrášků (od 15 do 100).

Pomůcky:
hrášky, úzká sklenice
 
LATRÍNY
Druh
hra pro nedeštivé počasí
Místo
ze dvou stran okolo lesa
Délka
30 minut až 1 hodina
Hráči
jednotlivci
Vysvětlení:
Na jedné straně lesa se na malé ploše rozprostírá věčné loviště a na druhé sedí věčný indián, který rozdává lopuchy(lístečky). Úkolem bojovníků je přes celé hrací území přenést co nejvíce lopuchů k věčnému lovišti. Po lese je ale honí spoustu zákeřných průjmů, kteří jim berou životy(na začátku jich pět dostanou)i lopuchové listy, které se snaží donést od věčného indiána do věčného loviště. Životy získají chycením zácpy, která taktéž po lese pobíhá.Lopuchy si od věčného dědka vzít nemůžou jestliže nemají život.Vítězí ti(ten),kteří nasbírají největší počet lopuchových listů.

Pomůcky:
lopuchy v lese…???(náhrada za lopuchy?)…

Hodnocení:
zvítězí hráč, který nasbírá nejvíce lopuchových listů

Poznámky:
Původní název hry je ,,latríny“ a místo indiána tam sedí hajzlbaba–je možno zvolit podle tématu táborové legendy.
 
MAFIE
Druh
inteligentní
Místo
místnost
Délka
1 - 7 hodin dle úrovně hráčů
Hráči
7 - 15 lidí
Vysvětlení:
Hráči se rozdělí na poctivce a mafiány (tajně losem). Usadí se do kruhu a střídá se postupně den a noc. Jeden vedoucí řídí hru. V noci se tiše probudí mafiáni, na někoho ukážou a zastřelí ho. Hráč nadále vypadává ze hry. Ve dne hráči diskutují, kdo by mohl být mafián, vzájemně se obviňují, hájí, ... Pak je obviněni několik hráčů, ti pronesou svou obhajobu a hlasuje se o jejich popravě. Potom se řekne, jestli byl popraven mafián nebo poctivec. Úkolem poctivců je vyhubit všechny mafiány a naopak. Pozor, při dostatečně bohaté debatě se 1 den protáhne na 1-2 hodiny! Další variantou je existence Corada Cattaniho, který se probouzí každou noc po mafiánech a ptá se vedoucího na to, zda je někdo mafián. Tím pomáhá poctivcům, neboť se může ve vhodné chvíli odhalit a říct spoustu důležitých informací. Mafie ho nenávidí a chce ho zabít. Při téhle hře je dovolená jakákoliv lež a jakýkoliv podvod.
 
MALOVÁNÍ PÍSNIČEK
Druh
hry v místnosti
Místo
místnost
Délka
15-30 min
Hráči
Družstva 10 a víc
Vysvětlení:
Opět každé družstvo vyšle jednoho člena. Těm je tentokrát ukázán název nějaké písničky (je potřeba hrát ve společnosti, kde všichni znají podobné písně). Po té se hráči rozprchnou ke svým družstvům a snaží se namalovat danou písničku. Družstvo, které ji začne první zpívat získává bod.
 
MOLEKULY
Druh
běhací
Místo
kdekoli
Délka
>5 min
Hráči
jednotlivci
Vysvětlení:
Děti (atomy) se chaoticky pohybují v určeném prostoru. Vedoucí řekne číslo a atomy mají za úkol utvořit takovou molekulu, která obsahuje tolik atomů, jaké je číslo. Kdo přebývá, jde si sednout. Chybí-li v některé molekule atomy, jde si také celá sednout. Kdo zůstane jako poslední je vítěz. Má-li molekula více atomů, než je potřeba, může se jich zbavit např. točením, škubáním, atd.

Poznámky:
jedna - podřep
 
MRTVÉ SCHRÁNKY
Druh
hledací
Místo
město
Délka
1 h
Hráči
dvě skupiny
Vysvětlení:
Hra na téma oblibených špionážních přiběhů. Vedoucí si předem vyhlédne v jisté části města deset úkrytů a do každého vloží tolik kartiček, kolik hráčů se bude na hře podílet. Na různá místa dá kartičky odlišné barvy. Umístění těchto "mrtvých schránek" si pečlivě zaznamená (jméno ulice, číslo domu a přesný popis polohy skrýše). Před zahájením hry rozdělí družinu nebo oddíl na dvě části. Jeden tým bude vystupovat v roli kontrašpionáže, druhý převezme úlohu rozvědky. Protišpionážní služba se pohybuje při hře v určeném území, neví však, kde jsou umístěny mrtvé schránky. Rozvědčíci mají přesný popis polohy schránek, ale čtvrť, v níž jsou ukryty, je pro ně nebezpečným územím, kam mohou pronikat jen tajně. Rozvědka si před začátkem hry vybuduje své ústředí mimo herní prostor. V ústředí zůstane její náčelník. Každému rozvědčíkovi vydá popis polohy jedné mrtvé schránky s příkazem, aby tam vyzvedl zprávu (jednu barevnou kartičku) a dopravil ji zpět do ústředí. Každý rozvědčík plní úkoly na vlastní pěst. Když se vrátí z úspěšné výpravy do nebezpečného území a přinese kartičku, důkaz, že mrtvou schránku skutečně našel, podepíše se na ni a předá ji náčelníkovi. Ten mu ihned vydá popis polohy jiné mrtvé schránky. K žádné schránce se rozvědčíci nevracejí podruhé, každá jejich cesta vede na jiné místo. V území, kde jsou rozesety mrtvé schránky, hlídkují členové kontrašpionáže. Když dopadnou některého vyzvědače a dotknou se ho rukou, musí se rozvědčík zastavit a podrobit osobní prohlídce. Najdou-li u něho kartičku - špionážní zprávu, kterou vyzvedl z mrtvé schránky, putuje do "vězeni" na předem stanovené místo, kde musí zůstat patnáct minut. Po uplynutí této doby (odpykání trestu) je propuštěn a může se vrátit do hry jako její plnoprávný účastník. Rozvědčík, u něhož se při prohlídce nenajde žádný důkaz o plnění špionážních úkolů, je propuštěn a pokračuje ve hře. Pro pracovníky kontrašpionáže je výhodnější vyzvědače tajně sledovat až k mrtvým schránkám a zatknout je teprve ve chvíli, kdy už mají u sebe vyzvednutou kartičku. Rozvědčíci nesmějí odnášet z mrtvých schránek víc než jeden lístek. Kontrašpionáž nemá právo brát kartičky z úkrytů, i kdyby je během hry objevila. Hra trvá dvě až tři hodiny, podle toho, kolik dětí se jí účastní a na jak velké ploše jsou mrtvé schránky rozmístěny. Máte-li početný oddíl, zvyšte počet schránek z deseti na patnáct až dvacet. Mělo by jich být víc, než je pracovniků kontrašpionáže, aby nemohli číhat u vypátraných Skrytů a museli se pohybovat z místa na místo. Běh je při hře povolen jen ve starých čtvrtích bez dopravního ruchu. Takových míst je však velmi málo. Platí proto příkaz: tam, kde jezdí auta, nesmí nikdo přejít z kroku do klusu. Hodnocení výsledků: Rozvědčík, který přinesl do ústředí nejvíc kartiček z mrtvých schránek, prokázal, že je ze všech nejschopnější. Stejné kritérium se uplatní i u členů kontrašpionáže - kdo zabavil vyzvědačům nejvíc lístků, zaslouží zvláštní uznání.

Pomůcky:
obálky, kartičky
 
NA JELENA
Druh
s míčem
Místo
hřiště, louka
Délka
do 45 min
Hráči
více než 8
Vysvětlení:
Procvičení přihrávek, přesných a pohotových hodů, pohybového postřehu a obratnosti. Hráči se rozestaví po obvodu kruhu tak, aby byla jejich vzájemná vzdálenost asi 1,5 až 2 metry. Jeden hráč je zvolen jako "jelen" a může se volně pohybovat kdekoliv uvnitř kruhu. Úkolem hráčů na obvodu je míčem zasáhnout jelena. Podle pohybu a postavení jelena si po obvodu i přes kruh volně přihrávají a na jelena "střílí" zpravidla ten hráč, který je k němu nejblíže a k jeho zasažení má nejlepší příležitost. Střední hráč - "jelen" - uhýbá, uniká střelám, míče se nesmí dotýkat. Hráči na obvodu mohou střílet pouze po přihrávce, pokud se při ní míč nedotkl země. Kdo zasáhne jelena, vymění si sám místo i úlohu. Po kratším rozehrání lze při dostatku hráčů výrazně zvýšit dynamiku hry použitím dvou míčů a určením dvou "jelenů". Hra získá na pohybové náročnosti a na rychlosti. Zásahy a tím i střídání hráčů uprostřed jsou rychlejší.

Pomůcky:
1 - 2 míče
 
NESMYSLNÝ TEXT
Druh
běhací
Místo
les
Délka
až 1 hod
Hráči
4 oddíly
Vysvětlení:
V lese je několik cedulek. Na každé je napsaný nějaký nesmyslný text. (např.: růžový sysel se houpal židlí mléku a bez horního papíru spadl z ručníku…) Hráči mají za úkol si tento text zapamatovat (po částech nebo celý najednou) a tak jak si jej pamatují donést do tábora a nadiktovat svému vedoucímu. Pokud si jej zapamatovali dobře, vedoucí, který má u sebe napsaný text všech cedulek, které v lese jsou, si část, kterou mu hráč dones škrtne. Postupně musí hráči z každého oddílu takto poskládat texty všech cedulek, které v lese jsou. Navzájem si v oddíle mohou říkat, který text už je donesený a který ne. Který oddíl jako první přinese texty ze všech cedulek v lese vítězí.

Pomůcky:
cedulky s texty - to samé má zapsáno každý vedoucí

Hodnocení:
zvítězí ten oddíl, který jako první přinese texty ze všech cedulek
 
NOCLEH NA BITEVNÍM POLI
Druh
noční
Místo
les
Délka
do 60 min
Hráči
družstva
Vysvětlení:
Děti se rozdělí do několika skupin tak, aby se věkově téměř shodovali. Ve skupině si připraví vlajku, kterou umístí na tyč. Tu zapíchnou na nějaké příhodné místo (rokle, hustě zalesněné místo či jinak vhodné skrytější místo. Zde zabodnou vlajku a pod ní zapálí svíčku. Lanem pak vymezí kruh o průměru 6-10 m (podle obtížnosti a velikosti lana). Do tohoto kruhu obránci nesmí (výjimkou je zhasnutí svíčky, vracení vlajky nebo příchod s cizí vlajkou). Poté si všichni uvážou proužek krepového papíru kolem levého ramene. Pak si rozdají každý zásobu proužků z krepového papíru a 5 nebo 10 nebo jiný počet lístečků-životů. Každé družstvo má na lístečku jinou barvu nebo na něm umístěn jiný znak. Hra začíná jakýmkoliv smluveným signálem. Úkolem je získat vlajku soupeřícího družstva. Když se během hry potkají soupeři, je jejich úkolem strhnout soupeři proužek krepového papíru z ramene. Pokud se tak povede, přemožený je povinen odevzdat přemožiteli jeden lísteček-život. Přemožitel se poté vzdálí od místa střetu na minimálně sto metrů. Přemožený si naváže nový proužek z krepového papíru a během toho počítá do sta. Jak bylo řečeno výše, úkolem je získat vlaku soupeřícího družstva. Pokud se povede útočníkovi vlajku získat, musí se s ní dostat do svého domácího kruhu. Stane-li se však, že během cesty s vlajkou mu bude strhnut proužek z krepového papíru, přichází o dva životy a vlajku musí odevzdat. To samé platí pro vracejícího se obránce. Vlajka se může předávat, ale nesmí se vracet zpátky tomu, od koho byla získána. Může se stát, že během hry bude často docházet ke střetům, a tak se stane, že někdo z hráčů přijde o všechny životy. Neznamená to však, že hra pro něj končí. Přijde na již předem smluvené místo, kde zůstane deset minut. Poté si vezme předem domluvený počet životů-lístečků, a pak se odebere opět do hry.

Pomůcky:
krepový papír, vlajky podle počtu družstev, tmavé oblečení(hraje-li se v noci), lístečky-životy, svíčky, lano

Poznámky:
Terén by měl být za světla či s baterkou prozkoumán, abychom nebyli překvapeni lomem, větší dírou, štolou či čímkoliv jiným, co by mohlo nepřipravenému způsobit nepříjemnosti. Aby hra opravdu stála za to, nepoužívejte baterky.
 
Nošení vody
Druh
obratnostní
Místo
u vody
Délka
10 min
Hráči
skupiny
Vysvětlení:
Celé družstvo má za úkol nosit lžicemi vodu z potoka a postupně tak plnit úzkou trubici (odměmý válec). Vněm plave trubička s nějakou informaci. Až naliji dost vody, trubička vyplave tak vysoko, že ji mohou vytáhnout.

Pomůcky:
odměrný válec, lžičky. trubička
 
OBCHODNÍ ZÁSTUPCI
Druh
ostatní hry
Místo
všude
Délka
do 30 min
Hráči
libovolný, raději menší
Vysvětlení:
Hrající sedí např. kolem stolu. Určí se některé písmeno, třeba "A". Všichni musí postupně říci, jak se jmenují, odkud přicházejí a co prodávají. Každý tento údaj musí začínat určeným písmenem. V naší ukázce je to typ A. Tedy : "Jmenuji se Antonín, přicházím z Arábie, prodávám angrešt". Tak se postupně všichni vystřídají. Kdo neví, co říci, nebo řekne něco, co už před ním někdo uvedl, vypadává ze hry. Při každém písmenu změňte pořadí, v němž hrající odpovídají, protože čím později kdo odpovídá, tím je jeho úkol nesnadnější.
 
OBLÉKÁNÍ
Druh
hry v místnosti
Místo
místnost
Délka
15-20 min
Hráči
družstva 10 a víc
Vysvětlení:
Úkolem je během časového limitu navléct na jednoho člena družstva co nejvíce vrstev oblečení. Varianta 1: může se používat pouze oblečení, co mají hráči právě na sobě. Varianta 2: hráči si mohou donést libovolné (svoje) oblečení. Doporučuji nejdříve korektně definovat co to znamená "mít oblečeno".
 
ORIENT EXPRES
Druh
běhací
Místo
cesta 1 km
Délka
30 min
Hráči
4 oddíly
Vysvětlení:
Po cestě (délka asi 1 km) se pravidelně (ve vzdál. Asi 100 metrů, u menších méně) rozestaví hráči. Na každé zastávce vždy zůstane jeden z každého oddílu. Poslední, který je úplně na konci a tedy nejdál na cestě od tábora dostane nějakou zprávu. Jakkoliv nesmyslnou a bez jakéhokoliv významu. Zprávu si co nejlépe zapamatuje a běží po cestě a předá ji dalšímu, tak jak si ji zapamatoval. Ten běží k dalšímu atd… až se zpráva dostane k poslednímu, který ji běží říct do tábora. Počítá se jednak, který oddíl jako první donesl zprávu do tábora a taky to jak moc se lišila od původního znění.

Hodnocení:
zvítězí ten oddíl, který jako první donesl zprávu do tábora a taky se počítá to jak moc se lišila od původního znění
 
OSPALÝ NÁMOŘNÍK
Druh
ostatní hry
Místo
všude
Délka
do 30 min
Hráči
libovolný
Vysvětlení:
Všichni hráči mají číslo. Vedoucím hry je kormidelník. Hra začíná tím, že si kormidelník stěžuje, že námořníci jsou ospalí, a řekne : "Tenhle spí, tamten spí. Musíme vzbudit šestku". Šestka vyskočí, postaví se do pozoru a hlásí : "Co, pane ? Já, pane ?" Kormidelník : "Ano, pane. Vy, pane." Šestka : "Já, pane ? Ne, pane." Kormidelník : "Vy ne, pane ? Kdo tedy, pane ?" Šestka : "Kdo, pane ? Čtyřka, pane." Okamžitě musí vyskočit čtyřka, postavit se do pozoru a rozhovor přesně opakuje. Nestojí-li námořník v pozoru nebo se splete či zasměje, dá fant nebo vypadá ze hry .
 
Obtočeni lana kolem sloupu
Druh
obratnostní
Místo
u stožáru
Délka
5 min
Hráči
jednotlivci
Vysvětlení:
Na stožár se přiváže konec lana asi do 1.5 m od země. Druhý konec si přiváže hráč kolem pasu. Cilem hráče je obtočit bez pomoci rukou lano kolem totemu tak, aby se nikde nekřižil a nedotýkal země.

Pomůcky:
lano, stožár
 
Odhad váhy 1.
Druh
odhadovaci
Místo
místnost
Délka
do 10 min
Hráči
jednotlivci
Vysvětlení:
Opatřete si asi 10 stejných krabiček nebo plechovek. Očíslujte je a vyplňte uvnitř voskem a za tepla nasypte broky tak. aby každá krabička měla jinou, přesně určenou hmotnost Hmotnosti zaznamenejte do seznamu dle čísel Dejte nyní hráčům potěžkat krabice. Ať urči která hmotnost patři ke které krabičce. Nedovolte, aby měl někdo v ruce více jak jednu krabičku.

Pomůcky:
asi 10 stejných krabiček
 
Odhad váhy 2.
Druh
odhadovaci
Místo
místnost
Délka
do 10 min
Hráči
jednotlivci
Vysvětlení:
Připravte si asi 10 různě těžkých věci, vážících od několika dkg až po několik kg (polínko, kámen, knihu. podkovu. ...) Každou věc přesně zvažte a zapište si její váhu na lístek. V klubovně pak posílejte předměty dokola. Hráči odhadnou jejich váhu a napíši si své odhady na lístek. Odhady potom porovnejte se skutečnosti a za nejlep ší dejte vždy 3 body, za druhý 2 body a za třetí 1 bod. Kdo bude mít celkový součet nejvyšší, zvítězí.

Pomůcky:
různé zvážené předměty
 
PAŠERÁCI
Druh
běhací
Místo
les
Délka
30-60 min
Hráči
10-30
Vysvětlení:
Hra se hraje po družstvech a na dvě kola. Jedno družstvo vždy představuje pašeráky a jedno policisty. V druhém kole se role vymění. Vymezíme hrací území. Pašeráci si do hracího území schovají "trezor s drogama" (to je například krabička pastelek). Úkolem pašeráků je pak během jistého časového limitu přenést z trezoru co nejvíc drog mimo území (drogy se mohou nosit pouze v malém množství - tj. po jednom kusu pastelky). Policisté se mohou pohybovat pouze po vymezeném území. Když policista chytne pašeráka nesoucího u sebe drogu, tak mu ju zabaví. Pokud se policistům podaří najít trezor, tak hra končí. Samozřejmě pašeráci musí postupovat fikaně, odpoutávat pozornost, mást a podobně (ale samozřejmě nesmí lhát, když je policista chytne).

Pomůcky:
"drogy"
 
POCHOD MASEK
Druh
na vyblbnutí
Místo
kdekoli
Délka
až 1 hod
Hráči
jednotlivci
Vysvětlení:
Úkolem hráčů je se co nejlépe přestrojit tak, aby nebyli nikým poznáni. Nejlepším způsobem je asi naházet na sebe nejrůznější oblečení apod. Když si hráč myslí, že je dostatečně zamaskován, jde k porotě, která sedí kousek od nich.Porota má 3x možnost tipnout si jméno maskovaného. Pokud neuhodne a hráč se některého z porotců dotkne získává bod a může jít znovu. Pokud je odhalen má smůlu ale taky jde znova.

Pomůcky:
různé kusy oblečení, deky, apod.

Hodnocení:
zvítězí ten z hráčů, který se dokázal nejvícekrát přestrojit a nebyl při tom poznán porotou

Poznámky:
ze hry je nepořádek, je třeba mít u maskování hecíře
 
PRINCEZNA
Druh
hra na vyblbnutí, pro deštivé počasí
Místo
místnost
Délka
20 min
Hráči
2 skupiny
Vysvětlení:
1 člověk představuje princeznu – musí si sednout na židli a pořádně se přiváže na moc uzlů. Pak se určí 2 strážci – ti mají zavázané oči a hlídají princeznu. Úkolem ostatních je princeznu do určitého limitu vysvobodit. Ten, koho se strážce dotkne, musí jít ke stěně místnosti, udělat 5 dřepů a potom může zase jít hrát. Po skončení limitu vyhrávají buď strážci, pokud se princeznu nepodařilo osvobodit, nebo vysvoboditelé, pokud je princezna volná.

Pomůcky:
1 židle, vázačky, 2 šátky

Hodnocení:
po skončení limitu vyhrávají buď strážci, pokud se princeznu nepodařilo osvobodit, nebo vysvoboditelé, pokud je princezna volná
 
PTAČÍ VEJCE
Druh
bojová
Místo
les
Délka
20 min
Hráči
4 oddíly
Vysvětlení:
V lese je rozhozeno několik vajec (balónky napuštěné vodou) s různou číselnou hodnotou. Když nějaký hráč vejce uvidí vezme jej a snaží se ho co nejrychleji a nejbezpečněji donést do tábora. Ale vejce mu může ukrást hráč z jiného družstva a to tak, že mu vytrhne šátek (který mají všichni za pasem). Když přijde o šátek musí odevzdat vejce a jde do tábora, kde si udělá deset dřepů a může jít hrát znova. Pokud se mu podaří donést vejce v bezpečí do tábora, vedoucí si zapíše číslo, které je na vejci napsané. Pokud někdo donese vejce prasklé, jeho hodnota se snižuje na polovinu. Hraje se dokud se nenajdou všechna vejce. Čísla, která byla napsána na vejcích (tedy body) se sečtou, vyhrává oddíl, který má nejvíc bodů.

Pomůcky:
balónky napuštěné vodou s čísly, každý hráč šátek za pasem

Hodnocení:
zvítězí ten oddíl, po sečtení bodů na balóncích má nejvíce bodů
 
PUDINK
Druh
hra na vyblbnutí, pro deštivé počasí
Místo
v kuchyni
Délka
15 – 30 min
Hráči
jednotlivci
Vysvětlení:
Úkolem hráčů je sníst co nejvíce pudinku. Pudink je dovoleno jíst pouze lžičkou! Úkol hráčům ztěžují 4 kuchaři, kteří si hlídají svoje pudinky. Pokud kuchař někoho chytne, sebere mu lžičku a řekne mu úkol, po splnění tohoto úkolu, mu lžičku vrátí. Po vhodné době vyhlašujeme anarchii - nechytá se a všichni (včetně kuchařů) jenom žer...(jedí). Fotograf doporučen.

Pomůcky:
pudink v kotlících, lžičky
 
Pavučina
Druh
obratnostní
Místo
les
Délka
5 min
Hráči
skupiny
Vysvětlení:
Mezi stromy a kořeny se natáhnou lana a provazy křižem krážem, až se vytvoří pavučina. Hráč ji musí prolézt. aniž by zavadil o vlákno - potom by se probudil pavouk a bylo by zle. Může lézt horem, spodem, plazit se nebo podlézat. Má dovolený počet dotyků a časový limit.

Pomůcky:
lana a provazy
 
Plazení se k vedoucímu
Druh
obratnostní
Místo
terén
Délka
1 hod
Hráči
5 -15 lidí
Vysvětlení:
Vedoucí si vybere nějaké místo a natrvalo se na něm usadí. Je určená startovní čára. Při zahájeni hry všichni vystartuj i a plazí se nenápadně k němu. Jestliže vedoucí někoho uvidí a identifikuje, pak dotyčný musí vstát a vrátit se zpět na start. Úkolem všech hráčů je doplazit se až k vedoucímu a dotknout se ho dřív, než on stačí vyřknout hráčovo jméno. Za to dostávají hráči body.
 
Plížená o šátky
Druh
obratnostní
Místo
louka
Délka
max. 30 min
Hráči
dvě skupiny 9-12
Vysvětlení:
Tři rovnoběžné provázky. Krajní ve výšce 30 cm nad zem a ve vzdálenosti l0m. Mezi nimi je výše zavěšený provázek a na něm pověšené šatky. Hráči stoji 2m od krajních provázků. Na dané znamení se začnou plížit a brát šátky. Nejdříve z provázku, pak okolním hráčům. Za krajními šňůrami jsou již hráči v bezpečí a nemohou být oloupeni.

Pomůcky:
3 provázky. Šátky
 
Prolez oknem
Druh
obratnostní
Místo
kdekoli
Délka
10 min
Hráči
skupiny
Vysvětlení:
Dvojice stoji čelem proti sobě, spojí obě ruce. Jeden pár ruku zdvihne a druhý pár spustí, takže vznikne okno. Tímto oknem prolézá celé družstvo. Okno se nesmí rozbít, jinak provinilec musí prolézat znovu.
 
Proskoč kruh
Druh
obratnostní
Místo
venku
Délka
45 min
Hráči
jednotlivci
Vysvětlení:
Na větev připevníme lano a do přiměřené vzdálenosti ve směru zhoupnuti zavěsíme na motouz kruh zhotovený z větve vhodného stromu. Hráč naskočí na lano, zhoupne se a jeho snahou je proskočit zavěšeným kruhem na konci zhoupnuti, aniž by se tohoto kruhu dotkl.

Pomůcky:
kruh, lano
 
PŘEVÁDĚNÍ NEVIDOMÝCH
Druh
obratnostní
Místo
louka
Délka
20 min
Hráči
4 oddíly
Vysvětlení:
Na louce jsou vytvořeny 4 trasy (pro každý oddíl jedna) s různými překážkami (tak aby všichni měli stejně obtížné). Překážkami jsou lavičky ale hlavně různá polínka dřeva. Vždy jeden v oddíle je navigátor, zbytek jsou slepí (mají tedy zavázané oči). Navigátor musí slepé převést přes toto pole ale pouze určitými značkami.Tyto značky ale nesmí být klasickými povely jako doleva, doprava atd. ale různé neobvyklé. (např. doleva=mňau, doprava=haf atd…) Každé družstvo si tedy předem domluví různé takovéto značky a pak navigátor začíná jednoho po druhém převádět přes pole, ale tak ,že se slepý nesmí dotknout žádného polena, která jsou v cestě rozestavěna. Za dotyk se počítají trestné body. Když je převeden jeden zůstane na konci pole, navigátor běží na začátek a převádí dalšího atd.. Které družstvo jejich navigátor jako první převede na druhý konec pole a má nejméně trestných bodů.

Pomůcky:
různé překážky z laviček, polínek apod. rovnoměrně pro 4 trasy rozdělit

Hodnocení:
zvítězí ten oddíl, který jejich navigátor jako první převede na druhý konec pole a má nejméně trestných bodů, za dotky 10s
 
Předávačka
Druh
obratnostní
Místo
kdekoli
Délka
45 min
Hráči
skupiny
Vysvětlení:
Hráči v družstvu si předávají mezi sebou: a. vička krabičky od sirek z nosu na nos b. pomeranč nebo jiné ovoce, popřípadě míček držený pod bradou c. korunu z čela na čelo d. míček z klína na klín. Vítězi tým, který předal dříve, při pádu opakuje dvojice, která pád způsobila. Je zakázáno pomáhat si rukama.

Pomůcky:
pro skupinu krabička od sirek, koruna, míček
 
RUCE, NOHY, HLAVA
Druh
hra na vyblbnutí, pro deštivé počasí
Místo
místnost
Délka
10 – 15 min
Hráči
Družstva 10 a víc
Vysvětlení:
V každém kole zadáme určitý počet nohou a rukou (např. 4 ruce a 2 nohy). Úkolem družstev je přeskupit se co nejrychleji tak, aby se dotýkali země pouze (a přesně) zadaným počtem končetin (ničeho jiného než země se dotýkat nesmí). Družstvo, které to zvládne nejrychleji, má bod.

Pomůcky:
pudink v kotlících, lžičky

Hodnocení:
vyhrává družstvo, které za daný čas získá nejvíce bodů
 
Rybolov
Druh
obratnostní
Místo
rovná plocha
Délka
10 min
Hráči
1 jednotlivci
Vysvětlení:
Na stole či zemi je rozestavěno 15 hrnků s uchem. Pod jedním z nich je klíč Soutěžící má udici s háčkem Po dobu, kdy mu běží časový limit, se snaží zdané vzdálenosti háčkem chytit a zvednout hrnky a najit klíč.

Pomůcky:
udice s háčkem, 15 hrnků
 
Rytířské turnaje
Druh
obratnostní
Místo
louka
Délka
do 10 min
Hráči
jednotlivci
Vysvětlení:
Rytíři sedi obkročmo proti sobě na soudcích a snaží se navzájem vyhodit ze sedla tyčemi s konci ovázanými šátky. Za každým rytířem stojí panoš, aby ho zachytil, kdyby padal. Když je rytíř shozen, nastupuje na jeho místo panoš, který si vybere ze své družiny někoho za svého nového panoše. Družina, která měla vice poražených, vyhrála.

Pomůcky:
soudky či bedna, tyče
 
SARDELE
Druh
hra na vyblbnutí, pro deštivé počasí
Místo
místnost, tma
Délka
5 min
Hráči
jednotlivci 10 – 30 lidí
Vysvětlení:
Hráči se po zhasnutí potichu plazí po zemi, jeden z nich je sardel. Jakmile normálního hráče někdo chytne, ten musí zatřepat končetinou, že není sardel. Sardel naopak nereaguje. Jakmile někdo chytí sardel, sedne si k ní a rozšiřuje se sardeliště. Postupně se připojují další hráči, jenom jeden z nich bude poslední. Úkolem sardele je nějak se vhodně schovat, aby ji ostatní těžko hledali, úkolem hráčů je nebýt poslední.

Pomůcky:
pudink v kotlících, lžičky

Hodnocení:
úkolem sardele je nějak se vhodně schovat, aby ji ostatní těžko hledali, úkolem hráčů je nebýt poslední
 
SCHOVKA
Druh
hledací
Místo
les
Délka
4 x 10 min
Hráči
4 oddíly
Vysvětlení:
Vždy jeden oddíl se schovává zbývající tři hledají. Oddíl, který se schovává jde do lesa a má asi 5 minut na to, aby se schovalo v daném území(schovávat se může každý zvlášť nebo pohromadě). Za pět minut vyráží další tři oddíly. Koho najdou pošlou zpět do tábora. Po uplynutí limitu se spočítají hráči, kteří nebyli nalezeni. Poté se jde schovávat další oddíl až se takhle vystřídají všechny. Vyhrává oddíl, který měl nejvíc hráčů, kteří zůstali neobjeveni.

Hodnocení:
zvítězí ten oddíl, který měl nejvíc hráčů, kteří zůstali neobjeveni
 
SHÁNĚČKA
Druh
hledací
Místo
kdekoli
Délka
1 hod
Hráči
4 oddíly
Vysvětlení:
Každý oddíl dostane seznam různých věcí (všichni mají stejný). Na seznamu jsou různé předměty (např. 10 mravenců, čtyřlístek, zub, bedrunka, litr vody, žirafa atd…) a u každé věci je jejich hodnota v bodech. Oddíl má za úkol v limitu sehnat co nejvíc věcí ze seznamu. Hledat se může v lese, v táboře, ve vesnici. Po ukončení limitu se sepíše, co který oddíl sehnal a kolik za to je bodů. Kdo má víc bodů vyhrává. Hodnota věcí se samozřejmě určuje, že čím je těžší věc sehnat tím víc je za ní bodů např.: bedrunka-10 bodů, žirafa-500 bodů…

Pomůcky:
4 stejné seznamy věcí, které má každý oddíl sehnat

Hodnocení:
zvítězí ten oddíl, který má po sečtení bodů největší počet bodů

Poznámky:
neobtěžovat obyvatele
 
SIGNÁL
Druh
hra na vyblbnutí, pro deštivé počasí
Místo
místnost
Délka
10 – 15 min
Hráči
družstva 10 a více
Vysvětlení:
Hrají dvě družstva proti sobě. Hráči sedí za sebou a drží toho před sebou za uši(ruce). Před prvními hráči leží dvě věci. Rozhodčí hází kostkou tak, že na ni vidí vždy pouze poslední hráč v řadě. Podle toho, jaké číslo padne na kostce (lichá x sudá), zatahá hráč předchozího hráče za ucho a tak se signál šíří až k prvnímu, který podle toho, které ucho bylo taháno chytne jeden ze dvou předmětů. Družstvo které to zvládne rychleji provede rotaci o jednoho (tj. první jde na konec a ostatní se posunou). Družstvo, které se protočí úplně jako první vyhrává.

Pomůcky:
1 organizátor, věci: kostka, 2 náhodné věci

Hodnocení:
Družstvo, které se protočí úplně jako první vyhrává.
 
SLEPCOVA KRESBA
Druh
umělecká hra, pro deštivé počasí
Místo
u stolu
Délka
40 min
Hráči
jednotlivci
Vysvětlení:
Každý hráč dostane list papíru a pastelku. Pak si všichni sednou kolem stolu se zavázanýma očima a vedoucí hry zvolí nějaký poměrně jednoduchý předmět, který mají za úkol nakreslit, jako např. dům, strom, obličej apod. Když je kresba hotová a všichni se domnívají, že úkol splnili, požádá je, aby obrázek ještě doplnili, jako např.: přikreslete na stromě ptáčka a v pozadí kopec nebo nakreslete v ústech cigaretu či třeba nakreslete do oken záclony a auto před vchodem. Zvítězí nejhezčí obrázek.

Pomůcky:
pastelky a papír

Hodnocení:
zvítězí nejhezčí obrázek
 
SLOVO TABU
Druh
ostatní hry
Místo
všude
Délka
15 min
Hráči
jednotlivci
Vysvětlení:
Ráno dostanou všechny děti pět lístečků (nějaké speciální, aby se nedaly lehce napodobit ani roztrhnout) a je vyhlášeno slovo, které je pro ten den TABU. Každý se během dne snaží otázkou či jinak přimět kohokoliv z ostatních, aby uvedené slovo vyslovil. Kdo tabu vysloví, ztrácí lísteček a získává jej ten, kdo na jeho chybu upozornil. Nenajde-li se nikdo takový, kdo by si tabu všiml, zůstává lísteček u majitele.

Pomůcky:
lístečky 5 x pro všechny hráče
 
STOPOVAČKA
Druh
na pochodu
Místo
dlouhá, jednotvárná cesta
Délka
dlouhá
Hráči
skupiny
Vysvětlení:
Jeden z vedoucích jde několik minut před skupinou. Cestou zanechává pochodové značky, dopisy s úkoly a jiné stopy. Úkolem celé skupiny je podle těchto značek postupovat a dostat se tak do místa, kde na ně vedoucí bude čekat. Nezapomeneme, že s dětmi musí jít druhý vedoucí. Můžeme se též rozdělit na dvě skupiny, jedna jde vpředu, druhá vzadu.

Pomůcky:
papíry, tužka
 
Sbírání kolíčků
Druh
obratnostní
Místo
místnost, louka
Délka
50 min
Hráči
jednotlivci
Vysvětlení:
Na provazech natažených vodorovně přes jednu stranu místnosti navěsíme kolíčky na prádlo, ne těsně k sobě. Na druhou stranu místnosti do místa startu postavíme na zem ešus nebo menší hrnec. Úkolem soutěžícího je přenést všechny kolíčky v co nejkratším časovém intervalu do nádoby na startu, a to pouze ústy. Je povoleno brát si více kolíčků zároveň a s kolíčky na šňůře jakkoliv (ústy) manipulovat. Tato se dá hrát i jako vyřazovací - dva provazy vedle sebe. Či jako štafeta.

Pomůcky:
kolíčky, provázek, ešus nebo hrnec
 
Skok přes proutky
Druh
obratnostní
Místo
louka
Délka
5 min na hráče
Hráči
jednotlivci
Vysvětlení:
Dva kůly zaražené v zemi a vzdálené od sebe asi 50 cm jsou pobity z jedné strany malými hřebičky. Majícími od sebe stejnou vzdálenost Každý hráč má tři rovné pruty, které si může umístit do kterékoliv výšky na hřebíčky tak, aby byly vodorovně. Pak se snaží proutky přeskočit, aniž by je shodil. Počítá se nejvyšší proutek. Pro zpestřeni lze vzdálenost mezi hřebíky udávat v palcích (2 54 cm), stopách (12 palců, 30.45 cm) a yardech (3 stopy, 91.44 cm)

Pomůcky:
proutky, 2 kůly
 
Skokanský souboj
Druh
obratnostní
Místo
louka
Délka
max. 30 min
Hráči
jednotlivci, družinky 9-11
Vysvětlení:
Řada dvaceti kaštanovitých kamínků za sebou s rozestupem 0,5m. Po jedné noze se skáče na konec řady. Tam se nohou zvedne kamínek, skáče se zpět a na začátku se kamínek položí (řada se tím posunula o kousek blíže ke hráčům). Pokud hráč neudělal chybu (dva skoky mezi kamínky. Došlápnutí nohou na kamínek, dotek druhou nohou země, upuštěni kaminku) může pokračovat dál a přenést další kamínek.

Pomůcky:
20 kašlanovitých kamínků
 
Skokanský zápas
Druh
obratnostní
Místo
louka, hřiště
Délka
15 min
Hráči
dvě skupiny 9-13
Vysvětlení:
Dva zástupy hráčů stojí čelem k sobě v dostatečné vzdálenosti a mezi nimi leží proutek. Hráč jednoho družstva si stoupne špičkami k proutku, skoči a tím posune proutek o kus k soupeři. Soupeř však skoči také, ale na opačnou stranu, čímž proutek posune zpět Kde bude proutek až se všichni hráči vystřídají ?

Pomůcky:
proutek
 
Skákavé řady
Druh
obratnostní
Místo
louka
Délka
do 15 min
Hráči
dvě skupiny
Vysvětlení:
Družstva stoji v zástupech. První s druhým běží s tyči, položenou 20 - 30 cm vodorovně nad zemi, proti družstvu, které ji musí přeskakovat První se přiřadí dozadu, druhý běží k cíli a zpět s třetím a hru opakuje.

Pomůcky:
tyč
 
Solo Sušice, Sólo Lipník
Druh
obratnostní
Místo
kdekoli
Délka
30 min
Hráči
dvě skupiny
Vysvětlení:
Hráči se rozděl i do dvou družstev a posadi či postaví vedle sebe. Kapitáni obou družstev si na nos nasadí vnější část krabičky od zápalek a předají ji na nos dalšího hráče, aniž by použili rukou. Tak předává až k poslednímu v řadě a zase se předává krabička zpět Spadne-li krabička na zem, musí ji hráč, který ji upustil, zvednout ze země, ale opět bez pomoci rukou. Musí si ji nastrčit na nos (např. tím. že si ji opře o nějaký pevný předmět, nebo že mu ji spoluhráč přidrží nohou). Vítězí to družstvo, jehož krabička se vrátí kapitánovi nejdříve

Pomůcky:
krabičky od zápalek
 
Stahování hada
Druh
obratnostní
Místo
louka
Délka
50 min
Hráči
skupiny
Vysvětlení:
Rozestup v družstvech opět na předpažení. Hráči se na povel Připravit předkloní a každý dá pravou ruku skrze nohy hráči, který je za ním. Ten ji uchopí svou levici a pravici opět podá za sebe. Na povel Teď začne celý zástup couvat, poslední si lehne celou délkou těla na záda a postupně si tak lehnou všichni hráči, až celé družstvo leží v přímce, kolena těsně u hlavy spoluhráče Nohy jsou napjaty při těle druhého, špičky přihnutý dovnitř. Poslední si lehá hráč. který stál v čele zástupu. Sotva dolehl, hned se zase zvedá a postupuje rozkročmo dopředu Za nim se zdvihají i ostatní. Když se zdvihne poslední, vykřikne - „Hotovo"", družstvo se pustí a všichni běži k vytyčenému cíli. Při leháni vztyku se nikdo nesmi pustit a družstvo musí zůstat až do výkřiku hotovo spojeno. Pusti-li se někdo, musí znovu zaujmout polohu, jakou měl před puštěním a ostatní se musí k němu vrátit Až si tuto hru trochu osvojíte, můžete si pravidla upravit tak, že družstvo může zůstat spojeno i při dobíhání k cíli.
 
Stáni na kůlu
Druh
obratnostní
Místo
louka
Délka
až 2 hod
Hráči
jednotlivci
Vysvětlení:
Každý si zatluče do země kolik tak, aby z něj nejméně 50 cm vyčnívalo nad zem. Na povel se všichni postaví jednou nohou na svůj kolik (druhá je ve vzduchu) Nohy se nesměji dotýkat. Výměna nohy se smi uskutečnit pouze přeskokem. Kdo vydrží nejdéle, vyhrává.

Pomůcky:
kůl
 
Střelnice na stole
Druh
obratnostní
Místo
stůl
Délka
do 10 min
Hráči
jednotlivci
Vysvětlení:
Rozestavte na okraj stolu 11 krabiček od zápalek a střídavě na ně cvrnkejte knoflíkem z opačného konce stolu. Knoflík se vrací po každé ráně na základní čáru. Kdo srazí krabičku na zem, bere si ji jako trofej. Kdo jich má nakonec nejvíc, vyhrává.

Pomůcky:
knoflíky, krabičky od zápalek
 
TANKY
Druh
na vyblbnutí
Místo
louka
Délka
dle chuti
Hráči
dvojice, dvě skupiny
Vysvětlení:
Všichni si vytvoří libovolné dvojice. Polovina dvojic jde na jeden konec louky, zbývající na druhý. Každá dvojice představuje jeden tank.Všichni si lehnou na zem.Jeden z dvojice je motor a musí tedy po celou dobu vydávat drnčivé zvuky motoru.Druhý je střelec a má v ruce 3 šišky (postupně si může brát další). Ve dvojici se musí držet za ruce a snaží se dostat na druhý konec louky a to jenom plížením.Protihráči jim jsou dvojice na druhé straně louky (taktéž tanky). Proti sobě tedy vyráží dvě vlny tanků, které se navzájem snaží sestřelit šiškou.Pokud je zasažen střelec,motor stále funguje a tank (tedy dvojice) se může ještě plížit vpřed.Pokud je zasažen motor,přestane vydávat drnčivý zvuk a aktivní už je pouze střelec, který může střílet po okolních tancích. Vyhrává dvojice (tank), která se jako první dostane na protější konec louky. Pokud se chce hra se může opakovat.

Pomůcky:
šišky nebo papírové koule

Hodnocení:
zvítězí ta dvojice (tank), která se jako první dostane na protější konec louky
 
Trakaře II.
Druh
obratnostní
Místo
louka
Délka
15 min
Hráči
dvojice
Vysvětlení:
Jednotlivé dvojice hráčů představují jezdce a koně Ti nejprve oběhnou dvaceti metrový okruh, až dorazí do občerstvovací stanice (láhev s brčkem a 0,1 litru vody). Kůň (trakař) musí všechnu vodu vypít. Jestliže se trakař rozbije (při cestě Či piti), musí oba zpět na start, oběhnout okruh a pokračovat v pití.
 
Trakaře l.
Druh
obratnostní
Místo
louka
Délka
15 min
Hráči
dvojice
Vysvětlení:
Hráči stoji ve dvoj řadu. První řad udělá podpor ležmo za rukama. Hráči druhé řady uchopí hráče první řady za nohy. Na dané znamení všichni vyrazí k dané metě. Tento běh lze udělat rovněž jako běh štafetový.
 
Těžká tužka
Druh
obratnostní
Místo
u zdi
Délka
10 min
Hráči
jednotlivci
Vysvětlení:
Hráč se postaví zády ke zdi, paty těsně u ní. Mezí špičky nohou si položí tužku, kterou po narovnáni má rukama zvednout. Tužky se nesmí dotknout ničím jiným než rukou Při skláněni pro tužku hráč nesmi pohnout nohama z místa.

Pomůcky:
tužky
 
UZEL
Druh
obratnostní
Místo
kdekoli
Délka
do 30 min
Hráči
dohromady
Vysvětlení:
Hráči vytvoří kruh a pomalu kráčí k jeho středu a to tak dlouho, až nemohou dál. Pak skloní hlavy a zvednou pravou ruku nad hlavu a zachytí ruku někoho jiného. Poté se podívají vzhůru a uloví v chumlu zdvižených levých rukou ruku někoho jiného. Tím bylo dosaženo vytvoření uzlu. Úkolem hráčů je uzel rozvázat, tedy vytvořit opět kruh s podmínkou, že se všichni musí držet za ulovené ruce. Hráči mohou podlézat, přelézat, rozmotávat se, avšak nesmí se pustit. Málokdy se povede vytvořit pouze jeden řetěz (počet řetězů snadno zjistíme posíláním signálů).
 
VLAJKY V LESE
Druh
bojová
Místo
les
Délka
1 hod
Hráči
4 oddíly
Vysvětlení:
Každý oddíl má v jednom rohu hracího území svoje pole. (průměr asi 3m, ohraničené lany) Ve svém poli má na začátku hry zabodnuto 7 vlajek (může být víc i míň). Se začátkem hry se hráči rozdělí. Několik zůstává u svého pole aby bránili vlajky ostatní se vydávají krást soupeřům (během hry se mohou střídat).Každý má za pasem šátek (musí sahat ke kolenům a nesmí být přivázaný napevno). Soupeř se dá zneškodnit tak, že se mu šátek vytrhne.Ten má u sebe několik životů,když se mu šátek vytrhne tak jeden život odevzdá,pokud už životy nemá, jde ke svému vedoucímu,který mu dá další.Ukrást vlajku lze tak že prostě hráč vběhne do pole soupeřů, kde má vlajky,jednu vezme a rychle pádí pryč. (tedy ke svému oddílu kde zabodne vlajku do svého pole). Obránce za ním nemůže do pole z lan.Může pouze čekat až útočník bude mimo pole a šátek my vytrhnout.Ale nesmí jej pronásledovat dál než 20 metrů. Průběžně každých 10 minut vedoucí zapíše kolik má v tu chvíli jeho družstvo ve svém poli vlajek. Sečtou se průběžné výsledky (počet vlajek který vedoucí zapisovali každých patnáct minut). Který oddíl má nejvíc vyhrává.

Pomůcky:
lano, 4x7 vlajek, šátky dle počtu hráčů

Hodnocení:
zvítězí ten oddíl, který nasbíral v průběžném (co 10 minut) čase nejvíce bodů
 
VLAJKY V TÁBOŘE
Druh
bojová
Místo
louka, hřiště
Délka
až 1,5 hod
Hráči
4 oddíly
Vysvětlení:
Uprostřed tábora je území ohraničené lany (jedna strana pole je neohraničená,odtud vybíhají útočníci). V tomto poli je zabodnuto asi 10-15 vlajek (jednoduše tyčky s kouskem hadru). Za lany, které ohraničují území stojí tři oddíly.Každý člen má v ruce 3 šišky(nebo papírové koule), které představují jeho munici a snaží se zasáhnout útočníky ale nesmí při tom překročit hranice z lan. Víc než 3 šišky si vzít nemůže.1 zbývající oddíl (útočníci) má za úkol ukrást tyto vlajky a nebýt při tom nikým zasažen.Je dán časový limit,vlajky se můžou nosit po jedné,kdo je zasažený jde si sednout bokem.Po uplynutí limitu se oddíly vymění,tak aby každý byl aspoň jednou útočníkem. Ti co stojí za lanem se mohou pohybovat jak chtějí.

Pomůcky:
lana, 20 vlajek, šišky nebo papírové koule

Hodnocení:
zvítězí ten oddíl, který za daný limit získá víc vlajek
 
VYPRÁVĚNÍ POHÁDKY
Druh
ostatní hry
Místo
všude
Délka
do 30 min
Hráči
libovolný
Vysvětlení:
Hra je mírná obdoba hry Blázinec. Jeden hráč jde z doslechu. Ostatní se dohodnou na způsobu schvalování - nejjednodušší je podle koncového písmena (a, e, i, o, u, - ano, ostatní ne). Hráč pak přijde zpět, vybere si jakoukoliv pohádku a začne vyprávět. Ostatní mu každou větu schvalují. Když řeknou ano, může dál pokračovat, když řeknou ne, musí se pokračovat tak dlouho, dokud neřeknou ano. Tak to jde až do konce pohádky. Je dobré, když některý z hráčů alespoň zhruba zapisuje schválený děj.
 
VYVOLÁVANÁ
Druh
s míčem
Místo
louka, hřiště
Délka
10 min
Hráči
dvě skupiny 10-14
Vysvětlení:
Hráči utvořili kruh čelem dovnitř. V kruhu je vyvolávač. Ten vyhodí míč a někoho vyvolá. Chytí-li jej, stane se vyvolávačem a hází dalšímu.

Pomůcky:
míč
 
Veselé závody
Druh
obratnostní
Místo
kdekoli
Délka
do 30 min
Hráči
skupiny i jednotlivci
Vysvětlení:
Úkolem je vykonat o závod co nejrychleji pět růz ných úkolů, jako třeba: 1. Uhodit míčkem o zeď a schovat ho do kapsy 2 Sednout si třikrát na zem a zase rychle vstát 3. Napsat 10 jmen měst, květin atp, začínajících stejným písmenem 4. Složit z papíru vlaštovku, čepici nebo parník 5 Navršit 10 různě rozvrstvených minci do sloupku Vítězí ten, kdo první provede předepsané úkony. Závodí-li družstva, je každému z členů přidělen jeden z jmenovaných úkolů. Každý hráč může začít s plněním svých úkolů, až předcházející hráč dokonči svůj. Vítězí družstvo, které nejdříve splní určené úkoly.

Pomůcky:
podle disciplin
 
VÝSADEK
Druh
noční
Místo
všude
Délka
30 min až celá noc
Hráči
jednotlivci
Vysvětlení:
Hráčům zavážeme oči a poté je klikatě odvedeme rozumně daleko od místa ubytování. Poté jim řekneme, že za dvě minuty si můžou sundat šátek a vyrazit zpět, a rychle utečeme z dohledu. Kdo se vrátí nejdřív, vyhrává. Při drsnější verzi necháme starší hráče, aby si nabalili batoh "jako na dlouhý pochod", rozvezeme je autem a po dvojicích (nejlépe koedukovaných) vysadíme na neznámém opuštěném místě (cca 5 km od základny). Která dvojice se vrátí bez map, buzol a baterek nejdříve (do rána), vyhrává.

Pomůcky:
šátky
 
ZMATKOVACÍ
Druh
na vyblbnutí
Místo
místnost
Délka
10 min
Hráči
sudý počet
Vysvětlení:
Připraví se kartičky s úkoly podle počtu hráčů tak, aby byly vždy dvojice úkolů :1. udělej něco, 2. zabraň někomu, aby něco udělal (příklad: 1.skákej a přitom kvákej, 2. zabraň někomu, aby skákal a kvákal přitom). Každý si vylosuje jeden úkol a přečte si jej, aby to ostatní neviděli. Pak se na povel TEĎ každý snaží splnit svůj úkol. Vyhrává ten, kdo přežije.

Pomůcky:
špendlíky s barevnými hlavičkami

Poznámky:
Pomůcky: kartičky s úkoly
 
Zamrzlý - psí boudy
Druh
obratnostní
Místo
louka, hřiště
Délka
10 min
Hráči
dohromady
Vysvětlení:
Hráči utvoří dva soustředné kruhy, přičemž ve vněj ším je o jednoho více než ve vnitřním, a začnou se pohybovat opačnými směry. Na dané znamení se snaží ti z vnějšího kruhu najit dvojici ve vnitřním. Ten, kdo zůstane, musí hrát opět ve vnějším kruhu, i když se všichni ostatní vymění. Hráči ve vnitřním kruhu mohou též stát na místě rozkročeni. Ti, z kruhu vnějšího jim na znamení začnou prolézat mezi nohama. Na koho nohy nezbudou, zůstává ve vnějším kruhu.

Pomůcky:
Pomůcky
 
Zkouška rychlosti
Druh
obratnostní
Místo
terén
Délka
do 30 min
Hráči
dva
Vysvětlení:
Každému z hráčů upevníme na záda papír s napsaným číslem tak, aby jej druhý hráč předem neviděl. Úkolem hrajících je přečíst číslo na zádech soupeře a přitom nedopustit, aby soupeř přečetl číslo, jež má na zádech sám. Vyhrává, kdo první přečte číslo, které má soupeř na zádech. Je možné hrát systémem každý s každým, při větším počtu hráčů vyřizovacím způsobem.

Pomůcky:
papíry s čísly. špendlíky
 
ZÁPAS DRAKŮ
Druh
úpolová
Místo
louka, hřiště
Délka
5 min
Hráči
dvě skupiny
Vysvětlení:
Hráči obou družstev se postaví do zástupu za sebe a každý přitom drží za pas hráče před sebou. Obě družstva stojí asi 10 m od sebe. Na povel se snaží hlava draka (první v zástupu) chytit ocas (posledního v zástupu) druhého draka. Komu je dříve ukousnut ocas, nebo se rozpojí, prohrává.
 
Závod stonožek
Druh
obratnostní
Místo
vhodná trať
Délka
do 30 min
Hráči
min. dvě skupiny
Vysvětlení:
Všichni členové družstva uchopí lano, které probíhá mezi jejich nohama. Na dané znamení běží k předem vyznačenému cíli, který musí oběhnout, a poté se vrátí na výchozí postaveni a zaujmou původní postoj. To družstvo, které to dokáže první, to zvítězilo Běh lze různě ztížit - běh pozadu, se zavázanýma očima atd. Lano je vhodné poskytnout družstvu dostatečně krátké. Lano nesmi v průběhu běhu opustit prostor mezi nohama hráčů. Pokud se tak stane, vrací se družstvo na start (libovolně) a začíná znovu, přičemž čas mu stále běží.

Pomůcky:
pro každé družstva lano
 
ŠPENDLÍKY
Druh
hledací
Místo
místnost
Délka
20 minut
Hráči
jednotlivci
Vysvětlení:
Všichni jdou za dveře a jeden mezitím připíchne x špendlíků všude možně po místnosti, ale tak, aby vždy byla vidět barevná hlavička. Pak se všichni vypustí a počítá se, kdo za stanovený limit našel nejvíce špendlíků

Pomůcky:
špendlíky s barevnými hlavičkami
 
ČICHACÍ KIMOVKA
Druh
hra na procvičení sluchu, čichu, hmatu a paměti, vhodné když prší
Místo
místnost
Délka
15 min
Hráči
5 – 30
Vysvětlení:
Při této skvělé hře si hráči procvičí sluch, čich, hmat i paměť. Příprava: někam na louku umístíme 9 kolíků. Ke každému kolíku přivážeme kus nějaké látky, kterou navoníme nějakou vůní (a to tak, aby od každé vůně byly navoněny tři látky), a položíme jednu věc. Průběh hry: Hráči si zavážou oči a vyrazí na louku (během celé hry se musí pohybovat po čtyřech - z bezpečnostních důvodů). Zde hledají kolíky. V tom jim pomáhá organizátor tím, že občas nad některým kolíkem vydá nějaký zvuk (využití sluchu). Když hráč najde kolík, snaží se identifikovat vůni (čich) a předmět (hmat) a to vše si zapamatovat (paměť). Takto obchází všechny kolíky. Kdo si myslí, že už ví vše nebo že už toho víc nezvládne, tak si stoupne a organizátor ho odvede mimo hrací plochu. Hráč si pak vezme papír a tužku a snaží se zapsat věci, které našel u kolíků a roztřídit je podle vůní.

Pomůcky:
šátky, 9 náhodných věcí, kus látky, 3 aromatické látky

Hodnocení:
vyhrává ten, kdy roztřídí nejvíce věcí správně
 
ČTYŘI U KŮLU
Druh
bojová
Místo
louka, hřiště
Délka
až 1 hod
Hráči
jednotlivci, oddíly
Vysvětlení:
Je vymezen kruh (průměr asi 10 metrů). Uprostřed je zabodnut kůl a ne něm na laně uvázáni 4 chytači. V poli jsou rozhozeny bílé lístky. Hráči mají za úkol ukrást co nejvíc lístků.Vběhnou tedy do pole a snaží se posbírat co nejvíc lístků. Pokud je ale chytne chytač musí všechny lístky pustit na zem, jít bokem, udělat 10 dřepů a mohou jít hrát znova. Kdo není chycen spočítá své lístky, odevzdá je a počet nahlásí svému vedoucímu, který někde bokem zapisuje. Když už jsou lístky vysbírané, hra se stopne, vymění se chytači, znovu se rozhodí lístky a může se hrát znova.

Pomůcky:
kůl, lano, bílé lístky

Hodnocení:
zvítězí ten oddíl nebo jednotlivec, který nasbíral nejvíc lístků, tři nejlepší
 
ČÍSLA NA HLAVÁCH
Druh
běhací
Místo
les
Délka
30 min
Hráči
4 skupiny, 2 skupiny, jednotlivci
Vysvětlení:
Hráči se rozeběhnou po zarostlém terénu o rozloze asi 200 x 200 metrů. Pět minut po odchodu z tábořiště si každý upevní na prsa tabulku s třímístným číslem. Pak začne bitva, při níž se nestřílí. Mezi stromy se plíží tiché stíny, v houštinách číhají zvědavé oči. Každý bojuje na vlastní pěst a plní dvojí úkol: snaží se přečíst a zapsat co nejvíce čísel svých soupeřů a zároveň se kryje tak, aby jeho vlastní číslo přečetlo co nejméně jiných hráčů. Zakrývání tabulky je zakázáno a hráč, který tento zákaz poruší, bude diskvalifikován. Kdo chce číslo utajit, skočí za kmen, lehne si do trávy nebo se otočí zády. Po ukončovacím signálu si každý hráč sejme tabulku a schová ji pod tričko.

Pomůcky:
Tabulky s třímístnými čísly. Pro každého hráče jedna.
 
Útok na nohy
Druh
obratnostní
Místo
kdekoli
Délka
krátká
Hráči
skupina >9
Vysvětlení:
Dvojice, ale i více hráčů ve vhodné obuvi či bosi se drží za ruce a snaží se vzájemně si šlapat na nohy a uskakováním unikat.
 
Vlk - Hry