- O nás -

Turistický oddíl TOMPAS VLCI 
O nás
    Indiáni si vlka cenili jako statečného lovce, v úctě měli zejména jeho životní sílu a schopnost tiše a nenápadně se pohybovat po krajině. Vyzdvihovali ho pro jeho pevné rodinné pouto a proto, že příkladně pečuje o svou rodinu a brání své teritorium proti narušitelům.
   To, že indiáni vlka nesmírně uctívali, je patrné i z toho, že naši galaxii nenazývali Mléčná dráha, ale Vlčí stezka. Pro šamany byl vlk nejposvátnějším zvířetem, neboť věděli, že jej nemohou získat. Mohli chovat hada nebo si ochočit sovu, ale vlka dokázali jen zahlédnout. Byl symbolem svobody a pro lov ve smečce také symbolem soudržnosti. Nejlepším znamením pro indiána bylo, když se mu zjevil světlý vlk – bílý či světle šedivý.

Kdo jsme 
O nás
   Tompas (Turistický Oddíl Mladých Průzkumníků a Stopařů) Vlci je dětský turistický oddíl s téměř 30-ti letou tradicí. Jeden čas působící ve Vratimově. Nyní působí v Ostravě a v Bašce. Dlouhodobě se věnujeme dětem ve věku od 7 do 15 let. Po dovršení 16 let nemusí děti z oddílu odcházet, ale v případě zájmu se mohou stát instruktory a pomáhat vedoucím s činností oddílu. Naši členové se pravidelně účastní vzdělávacích akcí.
   Vedení oddílu má plnou kvalifikaci pro vedení dětí a mládeže – složené zkoušky, které se skládají z řady oborů potřebných pro oddílovou činnost např. pedagogika, psychologie či zdravověda a jsou akreditovány u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. ( zdravotnický kurz, kurz pro hlavní vedoucí táborů, školení oddílových vedoucích a instruktorů, kurz hospodáře NNO a tábora, apod.)
   Našim cílem je vytvořit takové prostředí pro děti, ve kterém by mohly smysluplně trávit svůj volný čas. Prostřednictvím různých her a soutěží se snažíme děti naučit mnohým praktickým dovednostem z oblasti přírody, tábornictví a turistiky. Děti mají možnost poznat nové kamarády a spolu s nimi prožívat zajímavá dobrodružství.

Činnost oddílu 
   Oddíl Vlci se snaží všestranně rozvíjet znalosti a dovednosti dítěte. Velký důraz klademe na pobyt a pohyb v přírodě a osvojení si získaných znalostí. Děti mají možnost se účastnit pravidelných schůzek konaných v klubovně na Edisonově ulici č.25 a v Bašce za přítomnosti školených vedoucích a instruktorů.


O nás Hlavní náplní schůzek jsou:
 • soutěže a hry zaměřené na posílení zručnosti a rozvoje myšlení dítěte (hlavolamy, pexeso, kimovky, apod.)
 • soutěže a hry zaměřené na získání informací o přírodě (poznávání rostlin, zvířat, noční oblohy, apod.)
 • vázání uzlů, výuka morseovy abecedy, orientace na mapě
 • společenské hry a soutěže (např. stolní hokej, turnaje v člověče nezlob, piškvorkách, apod.)
 • rukodělná činnost, výrobky z papíru, kůže, textilu, provázků, keramika, tisk

Co je potřeba na každou schůzku:
 • deník (zápisky ze schůzek a výprav, klíče k morseovce a semaforu, apod.)
 • propisovací tužka
 • uzlovačka ( 2 metry dlouhá )
 • šátek
 • přezůvky
Každý měsíc vyrážíme s dětmi o víkendu na jednodenní až třídenní výpravy do přírody ((Beskydy, Jeseníky), kde si mohou vyzkoušet znalosti získané v klubovně (poznávání rostlin, zvířat, hvězd, rozdělávání ohně, orientace v terénu, odlévání stop apod.), nebo do okolí Ostravy (Hornické muzeum, Slezskoostravský hrad). V případě vícedenních výletů využívá oddíl mimo jiné skupinovou základnu v Široké Nivě umístěnou v krásné přírodě předhůří Jeseníků. Na této základně se také několikrát ročně konají vícedenní soutěže a hry pro děti s dalších oddílů a skupin (viz. budoucí a minulé akce).

O nás V průběhu roku se dále pořádají akce, jako je:    Vyvrcholením celoročního snažení vedoucích a instruktorů je letní stanový tábor. Na tábor se mohou přihlásit kromě oddílových i neoddílové děti. Děti se na táboře seznamují s novými kamarády a zažívají spoustu dobrodružství a zábavy. Každý rok je tábor tématicky zaměřen (Aztékové - Stezka k Aztéckému Chrámu Slunce, Piráti!, Indiáni, Limonádový Joe II, Samurajové).

   Pokud Vás činnost našeho oddílu zaujala, máte i Vy možnost zaregistrovat Vaše dítě. Stačí vyplnit přihlášku nebo kontaktovat některého z vedoucích, případně přijít rovnou na schůzku. Vedoucí Vám rádi odpoví na všechny Vaše dotazy vlci@naseweby.com.

Co čeká Vaše dítě v oddíle?
 • spousta nových kamarádů
 • veselé a zajímavé hry venku i v klubovně
 • naučí se nové dovednosti
 • víkendové výpravy na rozmanitá místa, do chat, chalup, srubů i pod stan
 • letní tábor a jiné zajímavé akce
 • smysluplné využití volného času
 • oddíl s dlouholetou tradicí


Poděkování 
O nás    Chtěli bychom touto cestou vyjádřit své poděkování turistickému oddílu VLCI, zejména panu Zemánkovi za velkorysý dar pro naši mateřskou školu.

   Věřte, že není nic snazšího, než vybírat, naložit do vozíku a posléze si odvézt hračky, které jsou dány našim dětem od srdce.

Máme dobrý pocit z toho, že to „nové září" bude o to krásnější a pro všechny naše zdravé i handicapované děti pestřejší. Hřeje nás při tom vědomí, že i přes to, že je dnešní doba velmi hektická, stíhaná ještě dozvuky finanční krize, kdy každý šetří, najde se subjekt, který má velké sociální cítění. Nejsou to prázdná slova! Víme, že se už dlouhodobě podílíte na mnoha významných akcích s dětmi, projektech, a již nejednou jste nám podali pomocnou ruku. Naše děti chválabohu nežijí v těžkých životních podmínkách a pro naše zařízení Vaše podpora a pomoc má obrovský význam. Je to dar velmi šlechetný, který svědčí o tom, že Vašem turistickém oddílu jsou lidé s vysokou morálkou, velkou dávkou empatie a širokým srdcem.

Ještě jednou upřímné děkuji za celý kolektiv, za děti i za rodiče.

Přejeme panu Zemánkovi a všem Vlkům, vlčicím a malým vlčatům mnoho úspěchů.

Za kolektiv MŠ Zdeňka Šimelová- ředitelka
V Ostravě 8.9.2011

Aztékové putují k chrámu slunce 
Napsali o nás    Do tábora Aztéků se vstupuje kolem boudy označené kákotlač, namísto večerky tady vyhlašují zalepoč a děti z tepla spacáků a stanů na podsadách zrána vyhání rozlepoč. To pak musí šedesát táborníků z Ostravy a okolí, Žulové a Brna hbitě zvládnout hopsatšli, teprve pak je na řadě baštotlač. Kuchyň má nevídaně kromě výdejního okna obráceného do tábora i okno do lesa, ale kuchařka odmítá, že by tudy musela byť jedinkrát prchnout před nespokojenými strávníky.
   Na táborové základně v Široké Nivě na Bruntálsku se na táboře, pořádaném pionýrskou skupinou Směr z Hrabůvky evidentně nikdo nenudí. Oddíly Bouřkoví orli, Jezerní draci, Ohniví jaguáři a Opeření hadi soupeří o prvenství v celotáborové hře Aztéků. Vítězové budou jako první moci vstoupit do chrámu Slunce a vyzvednout poklad. Denní odměnou i platidlem za prohřešky jsou tady ponty, jimiž se platí za baštu, ale též vykupují tresty. Kdo ponty nemá, musí si nové odpracovat. Třeba v kuchyni. „Je to super tábor, akorát když prší, je všechno mokré a věci se špatně suší,“ řekla Hana Běčáková z Bašky. Její vrstevnice, čtrnáctiletá Hana Rašovská z Ostravy, vzpomíná, jak měli do tábora přinést náboje k obraně proti případným útokům jiných kmenů: ve vsi jim lidé nabízeli prase, hajný nějakou zvířecí lebku, někdo chtěl přivést živého koně, nechyběly tři vlasy chemického blondýna. „Jedna holka si dobrovolně vytrhla zub, který se jí kýval. Mléčný,“ směje se Karolína Žižková z Bašky. Sama za pár minut excelentně zvládla výkop do kroužku zavěšeného na laně v úrovni očí.
   Táborová aztécká olympiáda měla třináct originálních disciplín a děti se mohly rozhodnout, které absolvují. Byl tu překážkový běh na lyžích, chůze naslepo v lese, prolézání žebříku na laně, skok za roh i jiné. „Nenutíme děti dělat, na co si netroufají, třeba noční bojovky jsou dobrovolné,“ řekl hlavní vedoucí tábora, tady v roli kouzelníka, Radim Koller. Stesky, stížnosti i legrácky děti svěřují „zdi nářků“ v jídelně. Dominuje tady nápis „Chceme bufet“.
Moravskoslezský den -článek-, -akce-

"Z pohádky do pohádky ...." 
   Takové bylo motto tradiční akce pořádané nejen pro žáky naší školy. Na sobotu 20.ledna 2007 jsme ve spolupráci s Klubem rodičů a turistickým kroužkem připravili tradiční KARNEVAL. Velmi pěkný program si připravili vedoucí turistického oddílu TOMPAS z Ostravy. V krásných kostýmech pohádkových postav sehráli scénu, ve které vystoupily všechny oblíbené pohádkové bytosti. Pak následovaly soutěže a hry. Děti si vyzkoušely svou obratnost, sílu a trefu na cíl. Mezi soutěžemi si mohli zaskotačit za doprovodu hudby, o kterou se již tradičně staral pan Svoboda. Akce byla zahájena vystoupením dětí z Mateřské školy z Ostravy s nimiž turistický oddíl spolupracuje. Děti nám nejen krásně zazpívaly, ale dokonce svůj zpěv doprovodily hrou na Orfovy hudební nástroje a pak se s obrovskou vervou pustily se svými p. učitelkami do tance. Největší zájem u dětí vzbudila tombola. Byla opravdu velmi bohatá a udělala všem výhercům obrovskou radost. Pokud dětem vyhládlo, měly možnost se občerstvit párkem v rohlíku, který dostaly zdarma nebo zákuskem. K pití jim byl k dispozici čaj, případně minerálka nebo džus.    Za náročnou přípravu celé akce bych chtěla poděkovat především Klubu rodičů, členům turistického oddílu Tompas, sponzorům tomboly – Obecnímu úřadu, p. Maršálkové, p. Mgr. Negerské, pedagogickému sboru a všem rodičům, kteří poslali příspěvek.    Za sponzorování občerstvení děkuji p. Milošovi Andrlemu, z firmy AMC GASTRONOM CZ. Velkou pochvalu si zaslouží i ŠD v Kunčičkách, která připravila na stoly opět krásnou a poutavou výzdobu. Jsem přesvědčena, že všichni, kteří se karnevalu zúčastnili se výborně bavili.    Bohužel, jen nás trochu mrzí letošní poměrně malá účast žáků naší školy.

Zpravodaj obce Baška Únor 15.ročník 1/2007 -článek-, -akce-

Velikonoční jarmark v Bašce 
   Hurá hurá, tak už je tu zase jaro, sněhu v horách prý je málo. Na obloze modrý mrak a z něj na nos kapi kap. Ale my se větru deště nebojíme a jaro krásně spolu oslavíme. A tak jednou v neděli, sešli jsme se v Bašce s přáteli. Setkali jsme se v klubovně, za ranního kuropění a spolu přiravili věci pro děti na soutěžení. Protože dnes, čeká tuto ves velikonoční setkání, kde děti v dílničce splní si přání. Nejprve Radek Karnůfkú vyrazil odvážně do zahrady a hned si s rýčem věděl rady. Náš Fúčko mu statečně asistoval až málem kromě hlíny poklad vykopal:-) Eva s Luckou nůžkama fotečky stříhaly a ostatní společně nástěnky na jarmark chystali. Tom s Karčou zatím tvůrčí disciplíny z mozečku vyloudily a sladké odměny do batůžku přihodily. Pak popadli jsme všechny krabice, cestou nakoupili nějaké ta vejce a šup už jsme na místě a jarmark pěkně začíná. Nemohu tady ovšem s vděkem nevzpomenout na místní chrabré hasiče, kteří nám do patra vynosili všechny krabice. A tak se mejdan záhy rozbíhá a na pódium nastuje místní kapela. Vzduchem prosvištěl první kytarový tón a někdo pak hned popad mirofón. A když jsme vše pěkně uchystali, začali proudit lidí davy. Zvědavě nahlíželi do stánku a luštily tuhletu hádanku, kdože má ten nejkrásněší výrobek, toť převelice težká věc. Mezitím co ve velkém se prodává a kapela z vesela si vyhrává, dějí se v dílničce podivné to věci. Někdo si zasadil řeřichu a jiný zas ruce v těstě máčí asi si brzy pochutnáme na koláči. A támhle v rohu u dveří, vidím jak Danek Knapú nad ohýnkem s vajíčkem soupeří. Dílka se náramě vydařila a leckterá maminka se hrdě nad svým dítkem zapýřila. Pak zhlédli jsme hudební vystoupení hleď to je přece jarní probuzení. A stal se zázrak veliký, před námi vykvetli podivné bílé balíky. A rázem na parkětě plno kytiček a uprostřed probudil se maličký petrklíček. Vždyť to je naše stará známá, říkají jí Helga Rychlovarná. Už třímá v ruce mikrofón a v písni udává první tón. Svou hřívou hází divoce jak slečna lvice v Africe. Pak pozřeli jsme malou svačinku a zastavili naše rejdy na chvilku. Tu sálem prošel člověk s kamerou a točil tohle všechno dění, tak těšíme se v televizi na to naše vystoupení. A jak čas rychle utíkal a najdenou zazvonil zvonec, nikdo se ani nenadál a byl té jarní veselice konec.
...
-akce-

LIMONÁDOVÝ JOE OVLÁDL ŠIROKOU NIVU 
   Pokračování známé parodie na kovbojky se stalo námětem hry pro šedesát malých účastníků letního tábora Kdo chce dobrou mušku míti, musí Kolaloku píti. Alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství. Padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina. Tyto nestárnoucí a nezapomenutelné hlášky ze ,,zlatého“ díla Jiřího Brdečky Limonádový Joe zněly před několika dny z promítacího plátna při prvním večeru dvoutýdenního letního tábora v Široké Nivě na Bruntálsku.

Děti pokračují tam, kde film skončil
   Asi šedesát dětí ve věku od sedmi do čtrnácti let se tam na břehu řeky Opavy změnilo v aktéry hry Limonádový Joe II, kterou pro letošní léto vymysleli vedoucí turistického oddílu Vlci, jenž funguje v Ostravě a pobočku má i v Bašce na Frýdecko - Místecku. Na táboře pod lesem u řeky Opavy v Široké Nivě jsou však nejen děti z Ostravy, Vratimova, Bašky, ale například i z Olomouce.
   Scénářem celotáborové hry je pokračování slavného filmu Oldřicha Lipského o až nechutně abstinentním kovbojovi, který jako zástupce firmy Kolalok a syn šíří na Divokém Západě plném whisky a kořalky nealkoholickou limonádu.
   Děti si zahrají i na to, co ve filmu nebylo. Budou například svědky svatby Limonádového Joea a křehké Winifred. Kdo obsadí trh s Whiskolou, vyhraje ,, Děti si zahrají na to, že na konci filmu vznikla silná firma Whiskola řeší, kdo ze sourozenců Limonádového Joea ji dědicky převezme.Družstva dětí zápolí v různých disciplínách a za vítězství pomyslně ovládnou jednu oblast trhu nápoje Whiskola. Kdo bude mít na konci tábora, a tedy i hry, největší odbytiště nápoje, převezme i firmu a vítězství ve hře,“ říká šéf dětského tábora Petr Zemánek, ve hře a mezi dětmi vystupující jako ,,Tatíček Kolalok“.
   Tato postava hry má v závěru filmu předobraz v otci hrdiny, jehož největším nepřítelem jsou lihoviny.
   Téměř všichni vedoucí mají pro hru kovbojské a indiánské kostýmy. Některé si pořídili, jiné si zapůjčili v půjčovně kostýmů ostravského divadla.

Parodický humor ve filmu chápu spíše ti starší
   Jako nejlepší uvedení dětí do prostředí Divokého Západu a celého příběhu táborové hry se organizátorům jevila právě projekce slavné parodie, na kterou v šedesátých letech stály fronty ,,za velkou louží“ i američtí diváci. Posloužil k tomu moderní projektor a vypůjčené plátno.
   Děti pak po konci filmu shlédli scénku, která je uvedla do dalšího děje Limonádového Joea, kteří organizátoři před táborem vymysleli.
   ,,Některé mladší děti sice místy proslulý parodický humor Limonádového Joea nechápaly, ale to je vzhledem k formě filmu zaměřené spíše na dospělé pochopitelné. Přesto se většině naše hra na hrdiny filmu poměrně brzy začala líbit a myslím, že si ji už docela užívají,“ říká šéf tábora Petr Zemánek.

Stetson City, Kidňa a Prdňa
   Pro tábor vznikly stavby a dekorace, které mají připomínat westernové filmy. Brána do tábora připomíná dřevěné vojenské základy amerických vojáků v kovbojkách. Nad vstupní branou je nápis Stetson City. Tak se jmenovalo i městečko, které Limonádový Joe převrátil svou limonádou naruby.
   WC v dřevěné boudě dostalo pro toto léto jadrný kovbojský název Prdňa a výdejna snídaní, svačin, obědů a večeří zase rýmující se název Kidňa. Koupelna a sprchy se pak jmenují Lazňa.
   Příležitostný obchůdek v dřevěné boudě dostal název U Žida Ezry, a společná dřevěná jídelna, ve které děti obědvají, večeří a svačí dostala honosný název Whiskola Saloon. Všechny názvy hrdě ční na příslušných stavbách vypáleny na dřevěných deskách.
   Poblíž tábora je taky ponurý hřbitov s dřevěnými kříži a děti zabřednou i do hororu a fantasy. V závěru hry musejí totiž získat pro svůj oddíl co největší podíl na trhu ve Městě Duchů, jehož obyvatelé, padlí desperáti, znepříjemňují v noci pobyt dětem ve formě nečekaných výpadů a tajemných úkazů.

Děti pozorují souhvězdí a spí v indiánském teepee
   ,, Asi čtrnáct dní jsme to tady před prázdninami připravovali. Všechno jsme chtěli přeměnit na western,“ říká Petr Konečný alias Meskalero Kid, který si vzal na táboře na starost zastupovat ve hře prapůvodní indiánské obyvatele Ameriky.
   V ,,civilu“ ovšem zastupuje na táboře také ostravskou hvězdárnu a děti mohou díky hvězdářskému dalekohledu, který přivezl do Široké Nivy, pozorovat hvězdy a souhvězdí na letní noční obloze.
   Organizátoři tábora natáčejí také z celé hry a pobytu dětí dokument. Ten nebude první. ,,Minulý tábor byl ryze indiánský, z toho máme pěkný sestřih,“ říká Petr Zemánek.
   Před táborem stojí také indiánské teepee. Tam během tábora stráví noc postupně všechny děti.
   ,, Děcka spí ve stanech s podsadami ve spacácích. Když je v noci zima, tak se docela otužují. Naopak v teepee hoří v noci po indiánsku oheň. Takže se tam příjemněji spí a chceme, aby si noc v teepee každé dítě zkusilo,“ říká Petr Zemánek.

Whiskola. Lihuprostá. A alkoholická!!
    Přestože děj Limonádověho Joea se točí pořád kolem lihovin a kořalek, v táboře platí pro vedoucí a samozřejmě pro děti přísný zákaz alkoholu. Přesto alespoň vůni jednoho známého alkoholického nápoje děti v rámci hry zakusí.
   Organizátoři totiž museli pro hru vymyslet nápoj, který by představoval onu Whiskolu. Měl to být podle instrukcí filmu nápoj lihuprostý ovšem i alkoholický.
   ,,A tak jsme namíchali nápoj, který využívá českou kofolu, americkou kolu s pro dojem alkoholu do něj mícháme v určitém poměru rumové tresti,“ říká Petr Konečný.
   Přestože jsou děti v táboře v nitru podjesenické přírody na břehu bouřlivé řeky, vyspělá technika je spojuje se světem. Rodiče mohou například každý den navštívit internetové stránky tábora, podívat se na fotografie z akcí minulého dne a zkontrolovat, co zase ten jejich potomek vyvedl nebo zažil.

DNES 12.7.2007 -článek-, -akce-

Žulovští templáři 
O nás    Tento víkend se setkaly dva turistické oddíly na táborové základně v Široké Nivě. Turistický oddíl Žulová a Turistický oddíl Vlci Ostrava, aby společně putovali za pokladem Templářů.
    Cesta za pokladem nebyla pro nikoho nijak jednoduchá. Nikdo z žijících rytířů totiž umístění pokladu nezná a tak se museli zeptat svých dávno již zesnulých velmistrů. Ti jim však neřekli o pokladu dříve, než všichni dokážou, že je klan templářský stále tou silou, kterou znali a o kterou usilovali. Rytíři bojovali tradičním způsobem, mečem a lukem, hodovali po rytířsku a vůbec žili středověkým způsobem. A že to skutečně nebylo jednoduché. Například dokázat hostiteli, že je krmě chutná, způsobným říhnutím byl pro mnohé skutečně nadlidský výkon. Rytíři museli také dokázat, že umí pobavit svého panovníka uměním komediálním. Scénky jako "Nehořlavá čarodějnice", případně "Balzamování živého koně", nebo "Metody středověkého lékařství" a "Vyšetřování, kdo sežral kuchařovi ruku" slavily úspěch jak u účinkujících, tak u obecenstva.
    Děti si tak užily nejen středověkých radovánek, ale i opékání, zpívání u ohně a mnoha společných her a soutěží.
Žulovské stránky 7.11.2008 -akce-

PODĚKOVÁNÍ turistickému oddílu 
O nás    Chtěli bychom touto cestou vyjádřit své poděkování turistickému oddílu VLCI, zejména panu Zemánkovi za velkorysý dar pro naši mateřskou školu.

   Věřte, že není nic snazšího, než vybírat, naložit do vozíku a posléze si odvézt hračky, které jsou dány našim dětem od srdce.

Máme dobrý pocit z toho, že to „nové září" bude o to krásnější a pro všechny naše zdravé i handicapované děti pestřejší. Hřeje nás při tom vědomí, že i přes to, že je dnešní doba velmi hektická, stíhaná ještě dozvuky finanční krize, kdy každý šetří, najde se subjekt, který má velké sociální cítění. Nejsou to prázdná slova! Víme, že se už dlouhodobě podílíte na mnoha významných akcích s dětmi, projektech, a již nejednou jste nám podali pomocnou ruku. Naše děti chválabohu nežijí v těžkých životních podmínkách a pro naše zařízení Vaše podpora a pomoc má obrovský význam. Je to dar velmi šlechetný, který svědčí o tom, že Vašem turistickém oddílu jsou lidé s vysokou morálkou, velkou dávkou empatie a širokým srdcem.

Ještě jednou upřímné děkuji za celý kolektiv, za děti i za rodiče.

Přejeme panu Zemánkovi a všem Vlkům, vlčicím a malým vlčatům mnoho úspěchů.

Za kolektiv MŠ Zdeňka Šimelová- ředitelka
V Ostravě 8.9.2011

 
Vlk - O nás