- Schůzky -


Schůzky 
O nás
    "Mám pro své lidi představu. Je to postava dokonalého člověka, který umí žít v přírodě, je zvyklý na příval povodní, vítr, sluncem rozpálenou cestu a otevřené prostory - člověk znalý lesa, moudrý v poradním shromáždění, důstojný, zdvořilý, ohleduplný a laskavý ke všem. Člověk, jehož život je čistý, malebný, hrdinský, bohatý, člověk odvážný, který si ví rady v nouzi, nikdy neztrácí svého ducha, je naplněný vírou. Jeho víra nespočívá v občasných obřadech ani v nejasných skutcích, ukládaných na nebesích, ale v silném duchu... Toto je můj sen."
E.T.S.


   Oddíl Vlci se snaží všestranně rozvíjet znalosti a dovednosti dítěte. Velký důraz klademe na pobyt v přírodě a osvojení si získaných znalostí ze schůzek. Děti mají možnost se účastnit pravidelných schůzek za přítomnosti školených vedoucích a instruktorů.


   Každý měsíc vyrážíme s dětmi o víkendu na jednodenní až třídenní výpravy do přírody (Beskydy, Jeseníky), kde si mohou vyzkoušet znalosti získané v klubovně (poznávání rostlin, zvířat, hvězd, rozdělávání ohně, orientace v terénu, odlévání stop apod.), nebo do okolí Ostravy (Lanové centrum, Hornické muzeum, Slezskoostravský hrad). V případě vícedenních výletů využívá oddíl mimo jiné základnu v Široké Nivě umístěnou v krásné přírodě předhůří Jeseníků. Na této základně se také několikrát ročně konají vícedenní soutěže a hry pro děti s dalších oddílů (viz. akce budoucí a minulé).


   Vyvrcholením celoročního snažení vedoucích a instruktorů je letní stanový tábor . Na tábor se mohou přihlásit kromě oddílových i neoddílové děti. Děti se na táboře seznamují s novými kamarády a zažívají spoustu dobrodružství a zábavy. Každý rok je tábor tématicky zaměřen (Aztékové, Piráti, Tekumseh, Limonádový Joe II, Cesta bojovníka).

   Pokud Vás činnost našeho oddílu zaujala, máte i Vy možnost zaregistrovat Vaše dítě. Stačí kontaktovat některého z vedoucích, případně přijít rovnou na schůzku. Vedoucí Vám rádi odpoví na všechny Vaše dotazy.

Co čeká Vaše dítě v oddíle?
  • spousta nových kamarádů
  • veselé a zajímavé hry venku i v klubovně
  • naučí se nové dovednosti
  • víkendové výpravy na rozmanitá místa, do chat, chalup, srubů i pod stan
  • letní tábor a jiné zajímavé akce
  • smysluplné využití volného času
  • oddíl s dlouholetou tradicí


 
Vlk - Schůzky